Jiné export PDF

Kateřina Krzemiński

Adresa  
Telefon 596 387 383
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení oddělení majetkoprávní
Číslo místnosti B/68