Aktuality - Odbor stavební a životního prostředí


20. 04. 2017

Upozornění pro uživatele pozemků a zahrádek na ochranu včel při aplikaci chemických postřiků na ochranu rostlin.

3. 03. 2017

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí jako orgán státní památkové péče informuje vlastníky...

30. 01. 2017

Pozvánka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, na seminář pro vlastníky lesa...