City newsKarviná City News * Dvouměsíčník statutárního města Karviné, vychází šestkrát ročně * Vydavatel: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * Redakce: Mgr. Michaela Zormanová, tel.: 596 387 437, mobil: 725 575 301, email: citynews@karvina_cz


CityNews_2016-6_finální_Stránka_01.jpg
13. 12. 2016

V novém čísle online magazínu Karviná City News se dočtete o tom, jak a proč darovat krev, co nabízejí Vánoce...

 
city-news-5-16.jpg
29. 10. 2016