Zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji

Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji.


01. Identifikační kód:
--

02. Kód:
--

03. Pojmenování (název) životní situace:
Zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji

04. Základní informace k životní situaci:
Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 251 ze dne 27. 4. 2020 byla stanovena Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji – periodickém tisku územního samosprávného celku (registrační číslo: MK ČR E 12198).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Autor příspěvku, který má zájem o jeho zveřejnění, a který splňuje podmínky uvedené v Pravidlech pro zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji – viz bod 17.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Autor svůj zájem o zveřejnění, spolu se samotným článkem a jeho přílohami, doručí elektronicky na e-mail zpravodaj@karvina_cz nebo osobně či písemně na adresu statutární město Karviná, Oddělení kancelář primátora Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Kontaktováním redaktorů Karvinského zpravodaje viz bod 06.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Oddělení Kancelář primátora.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
elektronicky: zpravodaj@karvina_cz
písemně: statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, oddělení Kancelář primátora
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
osobně: Magistrát města Karviné, budova A – radnice, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát,
1. patro, kancelář číslo 31 a 54
telefon: 596 387 kl. 778, 437, 631
úřední hodiny:
pondělí a středa 07:30–17:30 hodin
úterý a čtvrtek 07:30–16:00
pátek – zavřeno

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádné.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
V souladu s Pravidly pro zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji musí podklady doručeny nejpozději v den uzávěrky pro příjem podkladů předmětného Karvinského zpravodaje. Termíny uzávěrek jsou uvedeny na https://www.karvina.cz/deje-se/karvinsky-zpravodaj. Termín a forma skutečného zveřejnění se řídí Pravidly pro zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji – viz bod 17.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
e-mail zpravodaj@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

pdf.pngPravidla pro zveřejňování příspěvků v KZ od 27.4.2020_expedovat, soubor typu pdf, (550,86 kB)

18. Jaké jsou související předpisy:
Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nejsou.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno. (zatím)

22. Další informace:
Neuvedeno. (zatím)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Zveřejnění inzerce v Karvinském zpravodaji se řídí Pravidly pro zveřejňování inzerce v Karvinském zpravodaji.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Oddělení Kancelář primátora

26. Kontaktní osoba:
Bc. Jan Šimerda

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
27.4.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
--

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.

Karvinský zpravodaj