Aktuality - Odbor stavební a životního prostředí


29. 01. 2018

Stanovení termínu sčítání zvěře v honitbách Moravskoslezského kraje v roce 2018.

15. 01. 2018

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí jako orgán státní památkové péče informuje vlastníky...