Aktuality - Odbor stavební a životního prostředí


4. 01. 2023

Mimořádné veterinární opatření ve věci výskytu nákazy ptačí chřipky v k.ú. Bartovice (okres Ostrava)

10. 03. 2021

Seznámení s aktuálním stanoviskem MZe ČR  k výkonu práva myslivosti a rybářství s ohledem na epidemiologickou situaci.

28. 08. 2019

Zastupitelstvo města Karviné schválilo  Program regenerace Městské památkové zóny Karviná, jako nástroj k obnově...