Aktuality - Odbor stavební a životního prostředí


21. 09. 2018

Informace o společných lovech v honitbách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná v roce 2018.

7. 08. 2018

Orgán státní správy lesů oznamuje vlastníkům lesa možnost převzít lesní hospodářskou osnovu.