Aktuality - Odbor stavební a životního prostředí


12. 03. 2024

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oznamuje vystavení a veřejné projednávání  Aktualizace...

9. 05. 2023

Nařízení všem chovatelům drůbeže i jiného ptactva chovaného v zajetí nebo chované pernaté zvěře

10. 03. 2021

Seznámení s aktuálním stanoviskem MZe ČR  k výkonu práva myslivosti a rybářství s ohledem na epidemiologickou situaci.