Informace o společných lovech v honitbách

hon.jpg Informace o společných lovech v honitbách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná v roce 2023.


hon.jpg

Vážení občané,

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti informuje veřejnost o termínech honů, které se uskuteční v roce 2023 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná.

PLÁN SPOLEČNÝCH LOVŮ V HONITBÁCH ORP KARVINÁ V ROCE 2023.pdf, soubor typu pdf, (777,61 kB)