Informace o společných lovech v honitbách

hon.jpg Informace o společných lovech v honitbách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná v roce 2020.


hon.jpg

Vážení občané,

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti informuje veřejnost o termínech honů, které se uskuteční v roce 2020 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná.

PLÁN SPOLEČNÝCH LOVŮ V HONITBÁCH ORP KARVINÁ V ROCE 2020.pdf, soubor typu pdf, (263,47 kB)