Archeopark

181273 Přestože tato atraktivita není přímo v Karviné, uvádíme ji v celkovém přehledu karvinských zajímavostí zvláště pro její nadregionální význam (národní kulturní památka) a proto, že částečně zasahuje na území Karviné-Louk. Archeopark se postupně buduje v místě, kde od poloviny 8. do 11. století stávalo opevněné slovanské hradiště, v němž žili naši předkové. Vzhledem k zajímavým nálezům z dob původního osídlení patří lokalita k významným archeologickým místům, kde stále ještě probíhá archeologický průzkum. Archeopark je jedinečnou replikou hradiště, kdy byly při stavbě použity výhradně dobové materiály a postupy. Návštěvník zde získá představu o každodenním životě našich předků v minulosti. Zvláště oblíbené jsou doprovodné akce, při kterých jsou živě předváděny ukázky ze života starých Slovanů.


Archeopark

EN – English   PL – polski

Více informací na www.muzeumct.cz.