Archeopark

181273 Mimo że ta atrakcja nie znajduje się bezpośrednio w Karwinie, przedstawiamy ją w ogólnym przeglądzie karwińskich ciekawych miejsc, zwłaszcza ze względu na jej ponad regionalny charakter (zabytek kultury narodowej) i dlatego, że częściowo wkracza na teren Karwiny-Louk. Archeopark stopniowo powstaje w miejscu, gdzie od połowy VIII do XI wieku istniał słowiański gród obronny, w którym żyli nasi przodkowie. Ze względu na ciekawe znaleziska z okresu pierwotnego osiedlenia, miejsce to należy do ważnych miejsc archeologicznych, gdzie nadal przebiegają badania archeologiczne. Zwiedzający może sobie wyobrazić codzienne życie naszych przodków w przeszłości. Szczególnie popularne są wydarzenia towarzyszące, podczas których są prezentowane na żywo przykłady z życia starych Słowian.


Archeopark

Więcej informacji na www.muzeumct.cz.