Cykloturistika


Komplexní informace o cyklodopravě na území města Karviné včetně současného stavu a přehledu sítě cyklostezek se dozvíte v přiloženém pdf souboru ZDE.

Na této stránce uvádíme pár zajímavých informací o cyklistice v Karviné se zaměřením na turistiku. 

 

Cyklisti

Regionální cykloturistické trasy

Trasa č. 6097 přes Karvinou vede směrem od Těrlicka přes Stonavu po silnici č. III/4687 Stonavské. Na území města pak odbočí vlevo na ul. Svornosti k darkovskému mostu, za mostem po ul. Lázeňské, Karola Śliwky, po které těsně objíždí centrum města (v tomto úseku jsou informační ukazatele pro příjezd do zámeckého parku, k zámku a městskému informačnímu centru). Z ul. Karola Śliwky odbočuje vpravo na ul. Poštovní, přes světelnou křižovatku vede rovně, pak naváže na ul. Rudé armády, dále odbočuje vpravo na ul. Žižkovu a přes kruhový objezd naváže rovným směrem opět na ul. Žižkovu, kde míjí po levé straně lázně a na konci cesty odbočuje vlevo na ul. Mickiewiczovu, po které se dostane na území Petrovic u Karviné. Trasa v Petrovicích vede přes hraniční přechod Marklovice do Polska. V místě odbočky z Žižkovy ulice vychází vpravo trasa č. 6110 směrem k hraničnímu přechodu v Karviné-Ráji na ul. Borovského a ul. Polské. Trasa vede po ulicích: Mickiewiczova, Borovského, U Farmy a Polská.

Svazku měst a obcí okresu Karviná a jejich polským partnerům se podařilo získat více než 4 miliony euro na stavbu nové cyklotrasy podél řeky Olše: z Bohumína vede přes Dětmarovice, Dolní Lutyni, Doubravu, Karvinou, Petrovice u Karviné a Chotěbuz, z Bohumína lze pokračovat do polské Raciborzi.

V případě, že pojedete po cykloturistické trase č. 6100 spojující Albrechtice s Dolním Těrlickem, můžete u zemědělského statku v Loukách odbočit na cyklotrasu č. 6257, která Vás přivede ke kostelu svaté Barbory v Loukách, kde za silnicí I/67 z Těšína do Karviné, pokračuje značená cyklotrasa po ulici Ke Hřišti a dále hlavně po protipovodňových hrázích řeky Olše. Následně můžete sjet z trasy 6257 v Darkově z betonového obloukového mostu Sokolovských hrdinů na ulici Lázeňskou, která Vás dovede k tržnici v historickém centru Karviné, v jejíž blízkosti se nachází orientační plán města. V případě, že chcete použít cyklotrasu 6257 jako tranzitní, můžete po ní pokračovat přes karvinské městské části Darkov a Staré Město, obce Dětmarovice a Dolní Lutyně a město Bohumín až do polské Racibórze.

  

Tematické cyklotrasy

Vzhledem k neutuchajícímu, ba stále vzrůstajícímu, zájmu o cykloturistiku připravila Karviná jako dodatek k vyznačeným regionálním trasám euroregionu Těšínského Slezska vlastní tematické turistické cyk­lotrasy. Ty jsou směřová­ny ke třem základním skupinám: dětem, sportovcům a turistům. Tři z celkem pěti vytvořených tras jsou vedeny městem a nejbližším oko­lím a dvě trasy jsou koncipovány buď pro náročnější cyklisty – tato trasa vede až do Beskyd nebo pro zájemce o poznání příhraničního regionu – trasa vede do Polska.

Cyklotrasy romantická, lázeňská a turistická jsou značeny v terénu orientačním do­pravním značením. Ostatní, bez značení, jsou však přehledně uvedeny v cykloprůvodci vydaném v roce 2007 pod názvem „Cyklotrasy fajnym městem“. Jedná se o trasy doporučené, jejichž cílem je mož­nost zastavení u různých památek a zajímavostí v celém průběhu. Zá­kladem pro orientaci cyklistů s cykloprůvodcem jsou mapky a podrob­ný popis každé z pěti tras. V některých přípa­dech dochází i k navázání na existu­jící značené trasy KČT. Zajímavostí jsou dvě dětské trasy. Dětská trasa mini je věnována menším dětem v doprovodu rodičů a je v maxi­mální délce vedena mimo veřejné komunikace, tj. po stezkách pro cyklisty nebo kombinovaných stez­kách pro cyklisty a pěší, případně po stezkách s provozem koňského povozu. Dětská trasa maxi je urče­na starším dětem a mládeži. Stejně jako u mini trasy je tato vedena většinou mimo veřejné komunika­ce, avšak zde už cyklisti projedou poněkud náročnějším terénem podél břehu Olše. Součástí cykloprůvodce je i velmi podrobný "Informátor" s mnoha důležitými údaji a kontakty pro cyklisty a s podrobným přehledem zajímavostí na trase.

 

Cykloprůvodce “CYKLOTRASY FAJNYM MĚSTEM“ a Cyklistická mapa Karviné a okolí jsou v prodeji v Městském informačním centru nebo se na jednotlivé trasy cykloprůvodce dostanete z odkazů níže.