Publikace


3119.jpg

Karvinské hornické kolonie

O knize

Historická publikace s názvem Karvinské hornické kolonie se věnuje fenoménu hornického bydlení v jeho historickém vývoji na území dnešní městské části Karviné-Doly. Publikace je inspirována třemi díly knihy Ostravské dělnické kolonie, vydanými Ostravskou univerzitou v letech 2011-2015, a představuje první ucelené zpracování historie karvinských hornických kolonii založené na důkladném studiu archivního materiálu (stavební spisy, sčítací operáty z roku 1921 resp. 1930, katastrální mapy, kroniky apod.)

Kolektiv autorů popsal celkem 15 hornických kolonií, z nichž již žádná neexistuje (Na Sovinci, Jindřichův dvůr, Pohraniční, Koksárenská, Bílá, Červená, Malá lesní, Mexiko, Nový Jork, Rajkova, Stará osada, Otípkova, Pod hruškou, U kruhovky, U kříže). Každé sledované kolonie je věnovaná samostatná kapitola, která obsahuje popis stavebního a populačního vývoje, bytového standardu, mapuje zázemí kolonie, občanskou vybavenost, společenský život a významné osobnosti spjaté s konkrétním místem. Součástí publikace je rovněž bohatá obrazová příloha, kterou tvoří stavební plány kolonijních domů, fotografie kolonií (řada z nich bude publikována vůbec poprvé) a mapové podklady. K atraktivitě publikace přispějí rovněž snímky 3D modelů jednotlivých, dnes již nestojících, typů kolonijních domů, vytvořené na základě plánové a fotografické dokumentace speciálně pro tuto publikaci.  

Autoři v abecedním pořadí: Martin Drápela, Radim Kravčík, Agáta Kravčíková, Martin Malinek, Veronika Matroszová, Adam Polášek a Kateřina Šuláková

Publikace byla vydána v roce 2018 v rámci oslav výročí 750 let od první písemné zmínky o území města. Vydalo ji statutární město Karviná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. ISBN 978-80-907327-0-4

Ke stažení

Od 7. do 17.02.2020 zde budeme každý druhý den postupně zveřejňovat náhled celé knihy ve formátu pdf: