Místní poplatek ze psů

folder-document.png Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.


01. Identifikační kód: 

02. Kód: 

03. Pojmenování (název) životní situace:
Místní poplatek ze psů

04. Základní informace k životní situaci:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná (§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Poplatník (držitel psa), zástupce poplatníka

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost: - přihlásit se k poplatku - oznamovat ve lhůtě 15-ti dnů změny rozhodné pro placení poplatku

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplnit tiskopis ohlášení (hlášení změny a ohlášení změny placení) a doručit jej Odboru ekonomickému.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné  Odbor ekonomický

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné - budova C   na ul. Karola Śliwky 50   Karviná-Fryštát
Odbor ekonomický   oddělení poplatků a pohledávek
Úřední hodiny:   Pondělí a středa 7,30 - 17,30 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • průkaz totožnosti
 • vyplněný formulář
 • potvrzení o důchodu (pro účel přiznání sazby poplatku - důchodce), pokud je tento jeho jediným příjmem
 • potvrzení kynologického svazu v případě, že pes je chován v kotci
 • potvrzení o vykonané zkoušce pro přiznání slevy v případě, že pes je využitelný pro myslivost
 • průkaz ZTP/P

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku ze psů:

Správní poplatky:

 • žádost o povolení splátek 400,-Kč
 • žádost o posečkání 400,-Kč

Veškeré úhrady poplatků je možno provést:

 1. Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
 2. V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
 3. Platební kartou (Visa, NasterCard, V Pay, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
 4. Na poště poštovní poukázkou.  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Hradit poplatek ve výši a termínech stanovených OZV č. 17/2012

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:  

 • odvolání proti platebnímu výměru 
 • námitka proti úkonu správce daně při placení daní

Opravný prostředek lze uplatnit písemně nebo ústně do protokolu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor ekonomický

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9.1.2013

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno

Psí útulek