Odbor organizační

Odbor organizační zajišťuje zejména provoz úřadu a organizační servis zastupitelům města při výkonu jejich veřejných funkcí. Pro občany zajišťuje provoz podatelny a kontaktního místa CzechPOINT. 


Vedoucí odboru

guziurova.jpg qr guziurová.png

JUDr. Olga Guziurová MPA
vedoucí odboru
Telefon: 596 387 401
Email:

 

Členění odboru

Oddělení informačních služeb


Vedoucí

Mgr. Jiří Jarema
oddělení informačních služeb
Telefon: 596 387 265
Email:

Umístění

 • budova "A", ul. Fryštátská 72/1 (mapa) - recepce, informace, spojovatel
 • budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11 (mapa) - podatelna, správci ICT, vedoucí oddělení
 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)  - recepce, informace, CzechPOINT
 • budova "D", ul. Karola Śliwky 219/15 (mapa) - spisovna

Zajišťuje

 • poskytování informací občanům na recepci (v budovách "A" a "C") a spojování telefonních hovorů
 • kontaktní místo CzechPOINT (výpisy z informačních systémů veřejné správy, ověřování podpisů a listin)
 • provoz podatelny a spisovny
 • správu a provoz informačních systémů a informačních technologií magistrátu, městské policie a příspěvkových organizací

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Petra Bednaříková
oddělení informačních služeb
596 387 722 B/103
Margita Čapovcová
oddělení informačních služeb
596 387 326 C/121
Gabriela Dębkowská
oddělení informačních služeb
596 387 281 D/112
Adam Holaň
oddělení informačních služeb
596 387 296 B/118
Astrid Chadimová
oddělení informačních služeb
596 387 718 C/121
Mgr. Jiří Jarema
oddělení informačních služeb
596 387 265 B/112
Ing. Libuše Jungová
oddělení informačních služeb
596 387 246 B/118
Bc. Jonáš JurášekDiS.
oddělení informačních služeb
596 387 632 C/444
Albert Mach
oddělení informačních služeb
596 387 201 B/118
Šárka Machaliková
oddělení informačních služeb
596 387 206 B/36
Mgr. Petr Olšanský
oddělení informačních služeb
596 387 395 B/118
Petr Osif
oddělení informačních služeb
596 387 231 B/118
Grošof Petr
oddělení informačních služeb
596 387 111 A
Helena Petrušková
oddělení informačních služeb
596 387 392 B/35
Iva Plačková
oddělení informačních služeb
596 387 396 B/103
Bc. Richard Schneider
oddělení informačních služeb
596 387 720 B/118
Jan Stuchlík
oddělení informačních služeb
596 387 233 B/118
Ing. Jana Szalbotová
oddělení informačních služeb
596 387 415 B/111
Ing. David Uherek
oddělení informačních služeb
596 387 284 B/111
Vladislava Vitošová
oddělení informačních služeb
596 387 203 B/35
Mgr. Radek Vojkůvka
oddělení informačních služeb
596 387 444 B/113
RNDr. Martin Vozár
oddělení informačních služeb
596 387 286 B/115a

Oddělení právní a kontrolní


Vedoucí

Mgr. Jana Godálová
oddělení právní a kontrolní
Telefon: 596 387 380
Email:

Umístění

 • budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11 (mapa) – vymáhání pohledávek, agenda věcí ztracených, stížnosti, petice, žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • budova "A", ul. Fryštátská 72/1 (mapa) – veřejnosprávní kontrola

Zajišťuje

 • zastupování statutárního města Karviné v soudních sporech,
 • vymáhání pohledávek statutárního města Karviné vyjma pohledávek z poplatků a pokut
 • finanční kontroly u příspěvkových organizací města a příjemců dotací dle zákona o finanční kontrole
 • centrální evidenci stížností došlých Magistrátu města Karviné a Městské policii města Karviné, centrální evidenci o příjmu a vyřizování petic a centrální evidenci o postupu vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Mgr. Lenka Feberová
oddělení právní a kontrolní
596 387 405 B/105
Mgr. Silvie Forstová
oddělení právní a kontrolní
596 387 750 B/106
Mgr. Jana Godálová
oddělení právní a kontrolní
596 387 380 B/107
Monika Hronská
oddělení právní a kontrolní
596 387 222 A/22
Dagmar Ledvoňová
oddělení právní a kontrolní
596 387 222 A/22
Leona Piskorzová
oddělení právní a kontrolní
596 387 441 B/104
Mgr. Beata Pyszková
oddělení právní a kontrolní
596 387 390 B/106
Viera Siudová
oddělení právní a kontrolní
596 387 336 A/22
Bc. Silvie Šmídová
oddělení právní a kontrolní
596 387 364 B/110

 


Oddělení vnitřních služeb


Vedoucí

Ing. Renáta Šmídová
oddělení vnitřních služeb
Telefon: 596 387 202
Email:

Umístění

 • Budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11 (mapa)

Zajišťuje

 • provoz magistrátu,
 • agendu věcí ztracených a opuštěných (vyjma agendy ztracených a opuštěných psů), 
 • materiálně technické zajištění voleb.

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Petr Adamčiak
oddělení vnitřních služeb
596 387 279 B/41
Peter Bartoš
oddělení vnitřních služeb
596 387 267 B/0
Ing. René Briestenský
oddělení vnitřních služeb
596 387 209 B/43
Ing. Katarína Capková
oddělení vnitřních služeb
596 387 211 B/44
Mgr. Krystian Handzlik
oddělení vnitřních služeb
596 387 312 B/43
Bedřich Iwaszek
oddělení vnitřních služeb
596 387 267 A
Michal Iwaszek
oddělení vnitřních služeb
 
Žofie Iwaszková
oddělení vnitřních služeb
596 342 373 A
Vladimír Klus
oddělení vnitřních služeb
596 387 279 B/41
Adam Krzan
oddělení vnitřních služeb
B/41
Katrin Mazurková
oddělení vnitřních služeb
596 387 377 B/44
Ing. Petr Okenica
oddělení vnitřních služeb
596 387 204 B/34
Karin Pořízková
oddělení vnitřních služeb
596 387 363 B/43
Ladislav Swakoń
oddělení vnitřních služeb
596 387 279 B/41
Ing. Renáta Šmídová
oddělení vnitřních služeb
596 387 202 B/46
Veronika Uherková
oddělení vnitřních služeb
596 387 341 B/46
Jiří Vaněk
oddělení vnitřních služeb
596 387 279 B/41