Střet zájmů

Informace k informacím dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.


Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmůico-new-win2.png, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Zákon ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, příjmech, darech a závazcích.


Centrálním evidenčním orgánem se stává Ministerstvo spravedlnosti ČR, které zřizuje Centrální registr oznámeníico-new-win2.png jako nástroj evidence oznámení a samotných veřejných funkcionářů s povinností podávat oznámení. Centrální registr oznámení eviduje také žádosti o nahlížení na oznámení.

Magistrát města Karviné má nově roli tzv. podpůrného orgánu, který má za povinnost zapsat do Centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře náležející do jeho oboru působnosti. Tuto povinnost vykonává oddělení Kancelář primátora, kontaktní osobou je paní Tamara Hercigová tamara.hercigova@karvina_cz, telefon 596 387 242.

Podrobnější informace k zákonu o střetu zájmů naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnostiico-new-win2.png