Mapové portálové aplikace

Tematické mapové aplikace pro území obcí Karviná, Dětmarovice, Petrovice a Stonava (územní rozsah obce s rozšířenou působností).


Vážení uživatelé,

prostřednictvím Mapového portálu můžete využívat mapy a prostorová data z Geografického informačního systému Magistrátu města Karviné.

Publikovaná data jsou tematicky zpracována do samostatných mapových aplikací (základní mapa, územní plán, územně analytické podklady, historické letecké snímky, volby apod.).

Součástí mapového portálu je i aplikace pro Hlášení závad

 _______________________________________________________________________________________________________________

 

Základní informace k ovládání mapových aplikací

Pro zobrazení požadované mapové vrstvy zatrhněte příslušnou vrstvu v panelu Vrstvy (pokud již není automaticky zatrhnuta), poté dojde k automatickému překreslení mapového okna. Pokud je aktuální měřítko mapy jiné než povolený měřítkový rozsah příslušné vrstvy, mapový obsah se nezobrazuje a název příslušné vrstvy je zašedlý.

Pro rychlé hledání objektů v mapě použijte panel Hledat a vyberte požadovaný vyhledávací dotaz (Adresa, Parcely, Souřadnice, případně další údaje podle typu mapové aplikace).

Pro zjištění popisných informací z mapy klikněte levým tlačítkem myši do mapy, v místě kliknutí se objeví modrý symbol a k vysvícení nalezených objektů (plocha, linie, bod), v panelu Identifikace se zobrazí dostupné výsledky. Obsah výsledků je odlišný podle použité mapové aplikace a podle zapnutých mapový vrstev.

Další informace a vysvětlivky k mapovému obsahu jsou dostupné v panelech Legenda nebo O aplikaci.

Pro měření vzdáleností a ploch v mapě použijte panel Měření.

Pro export mapy do PDF/JPG pro tisk použijte panel Export mapy.

Pro rychlé přepínání mezi mapovými aplikacemi při zachování řešeného území použijte tlačítko Změna aplikace.

Pro návrat na úvodní stránku mapového portálu použijte tlačítko Úvod.

 

Přehled všech veřejně dostupných mapových aplikací, mapových služeb a otevřených prostorových dat naleznete v Katalogu aplikací, dat a služeb.

 

Náhled obsahu mapového portálu

Zobrazit ve větším okně

 

Poznámka: Další mapy naleznete ZDE.