Mapové služby

Poskytované mapové služby.


Mapový portál umožňuje publikovat/poskytovat geografická data prostřednictvím on-line mapových služeb WMS/WMTS dle standardu Open Geospatial Consortium (OGC) a dalších mapových služeb.

Seznam publikovaných mapových služeb a datových sad pro veřejnost je dostupný v aplikaci Katalog aplikací, dat a služeb. V katalogu zvolte danou mapovou aplikaci, vyberte požadovanou mapovou službu podle názvu mapové vrstvy (datové sady) a tlačítkem Získat se zobrazí definice mapové služby (požadavek GetCapabilities).