Webové mapové služby

Popis poskytovaných mapových služeb


Aplikace Marushka je nedílnou součástí mapového publikačního serveru Marushka a zajištuje vizualizaci prostorových dat a mapových služeb v prostředí webového prohlížeče. Mapový server současně umožňuje publikovat prostorová data prostřednictvím webových služeb standardu OGC.

 

Aplikace Marushka je dostupná na těchto adresách:

https://uap.karvina.cz

Výchozí mapová aplikace s podporou souřadnicových systémů S-JTSK a WGS-84

https://geostore.karvina.cz

Mapová aplikace využívající podklady Google Maps s podporou souřadnicových systémů WGS-84 / World Mercator.

 

Poskytované mapové služby WMS:

Adresa služby: https://uap.karvina.cz/handlers/wms.ashx

Vlastnosti služby (GetCapabilities): https://uap.karvina.cz/handlers/wms.ashx?request=getcapabilities

GetMap požadavek (příklad):

https://uap.karvina.cz/handlers/wms.ashx?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=944F3CFA&STYLES=&SRS=EPSG:102067&BBOX=-450113.09289873,-1100403.42004242,-449831.685770625,-1100201.83020883&WIDTH=1375&HEIGHT=985&FORMAT=image/png