Odbor sociální

Odbor sociální zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a v rámci sociálně-právního poradenství pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci. Dále zajišťuje agendu žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Senior taxi, parkovací průkazy, veřejné opatrovnictví a realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, včetně dotačního řízení sociálních a návazných služeb.


Vedoucí odboru

smuzova.jpg qr smužová.png

Mgr. Martina Smužová
vedoucí odboru
Telefon: 596 387 200
Email:

 

Členění odboru

Oddělení sociálních věcí


Vedoucí

 Umístění

 • Budova "D", ul. Karola Śliwky 219/15 (mapa)

Zajišťuje

 • výkon funkce veřejného opatrovníka u občanů omezených ve svéprávnosti,
 • realizaci procesu dotačního řízení u sociálních a návazných služeb z rozpočtu SMK (DOTACE kód S)
 • provoz Městských klubů seniorů a Spolkového domu,
 • vedení agendy žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • koordinaci procesu komunitního plánování (KPSS),
 • agendu zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění, v případě, že občan není schopen přijímat dávky důchodového pojištění, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce,
 • uzavírání smluv o poskytování sociální služby dle zákona o sociálních službách, u osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce,  
 • vydávání "Parkovacích průkazů" označující vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7 a O2),
 • rozhodování o úhradě za stravu a péči u nezletilých dětí, které byly na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy umístěny do domova pro osoby se zdravotním postižením,
 • realizaci činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob, včetně činnosti sociálního kurátora,
 • romskou problematiku,
 • koordinaci Systému integrované podpory seniorů nad 75 let (SIPS)

        

...

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Silvie Baurová
Oddělení sociálních věcí
596 387 215 D/106
Bc. Yvona Dziadková
Oddělení sociálních věcí
596 387 318 D/314
Pavlína Fiedorová
Oddělení sociálních věcí
596 387 398 D/210
mgr Bc. Wieslawa Fukalová
Oddělení sociálních věcí
596 387 353 D/305
Bc. Jana Gavlovská
Oddělení sociálních věcí
596 387 339 D/210
mgr Barbora Górecká
Oddělení sociálních věcí
596 387 212 D/106
Bc. Veronika Juroszková
Oddělení sociálních věcí
596 387 789 C/418
Mgr. Lucie KabotováDiS.
Oddělení sociálních věcí
596 387 273 D/314
lic. Jana Koleková
Oddělení sociálních věcí
596 387 375 D/325
Bc. Ilona Krejčí
Oddělení sociálních věcí
596 387 376 D/323
Andrea MachováDiS.
Oddělení sociálních věcí
596 387 269 D/111
Bc. Kristýna Marušíková
Oddělení sociálních věcí
596 387 293 D/324
mgr Bc. Jarmila Mazáková
Oddělení sociálních věcí
596 387 337 D/322
Mgr. Markéta Mencnerová
Oddělení sociálních věcí
596 387 467 D/324
Mgr.et Bc. Radka Miškovičová
Oddělení sociálních věcí
596 387 240 D/315
Bc. Andrea Mokričková
Oddělení sociálních věcí
596 387 235 D/111
Ing. Bc. Jana Musiolková
Oddělení sociálních věcí
596 387 289 D/323
Bc. Dita Patrmanová
Oddělení sociálních věcí
596 387 225 D/204
mgr Bc. Marie Pollaková
Oddělení sociálních věcí
596 387 349 D/317
Bc. Monika Potyšová
Oddělení sociálních věcí
596 387 348 D/316
Bc. Jarmila Szurmanová
Oddělení sociálních věcí
596 387 361 D/321
Bc. Jana Valouchová
Oddělení sociálních věcí
596 387 382 D/304
Bc. Petra Vysocká
Oddělení sociálních věcí
596 387 314 D/316
Bc. Andrea Wiechećová
Oddělení sociálních věcí
596 387 248 D/318
Bc. Romana Zajícová
Oddělení sociálních věcí
596 387 423 D/318

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


Vedoucí

Mgr. Renáta Chytrová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 596 387 772
Email:

Umístění

 • Budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8A (mapa)

Zajišťuje

 • odborné poradenství a pomoc v oblastech péče a výživy nezletilého dítěte, úpravy styku dítěte s rodiči po jejich rozchodu
 • výkon opatrovnictví, poručnictví a zástupování dítěte ve věcech dědického řízení a jiných majetkových záležitostí
 • odborné poradenství a pomoc v oblasti náhradní rodinné péče - osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu
 • poskytování pomoci dětem ohroženým z důvodu špatné péče, zanedbávání, týrání a zneužívání  
 • odborné poradenství a pomoc v oblasti řešení výchovných problémů dětí spočívajících zejména v zanedbávání povinné školní docházky, zneužívání alkoholu a drog, páchání protiprávního jednání (trestná činnost a přestupky)
 • podrobný popis činností OSPOD je uveden ve Standardu č. 3  Standard č. 3: Informovanost o výkonu SPOD

 

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Marcela Bulantová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 760 C/404
Bc. Daniela Čadová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 764 C/413
Bc. Vladislava Doktorová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 783 C/414
Taťána DrobkováDiS.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 770 C/416
Ing. Daniela Gavlasová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 761 C/411
Bc. Lucie Haltufová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 775 C/504
Mgr. Ivana Hübnerová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 767 C/415
Bc. Denisa Chalupová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 769 C/415
Mgr. Renáta Chytrová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 772 C/417
Renáta Jančíková
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 768 C/408
Mgr. Marcela Jandáková
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 766 C/414
Bc. Zuzana Medviďová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 762 C/412
Irena MinarčíkováDiS.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 788 C/403
mgr. Karin Pieczková
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 776 C/506
Bc. Miroslava Skotnicová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 773 C/505
Mgr. Kateřina Sporyschová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 763 C/412
Jana Stonawská
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 765 C/413
Bc. Brigita SvoreňováDiS.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 771 C/416
Kateřina ŠpandelováDiS.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 755 C/411
Emilie Tolochová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 758 C/407
Bc. Adriana Žídková
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 774 C/505

 

Standardy kvality OSPOD, rozdělení obvodů dle specializace

S účinností od 01.01.2015 se oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) řídí při výkonu své činnosti standardy kvality sociálně-právní ochrany, a to dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

Spolkový dům

 

Komunitní plánování

 

Informační leták OSPOD