Pozemní komunikace

ico-komunikace.jpg Připojení k pozemní komunikaci, uzavírky a objížďky, zvláštní užívání, dopravní značení, aj.


Havárie inženýrských sítí uložených v pozemní komunikaci

folder-document.png V případě havárie je nutné provést nezbytné práce v tělese komunikace k bezprostřednímu odstranění této havárie.

 

Povolení připojení k pozemní komunikaci

folder-document.png Připojení k pozemní komunikaci zřízením sjezdu na pozemek, zřízením křižovatky, změnou stávajícího sjezdu na pozemek, změnou stávající křižovatky nebo změnou stávajícího připojení.

 

Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

folder-document.png Zvláštní užívání pozemních komunikací za účelem umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

 

Žádost o stanovení přechodné (místní) úpravy dopravního značení

folder-document.png Omezení silničního provozu - úprava provozu na pozemních komunikacích.