Poskytované městem

Přehled grantů, dotací a finančních podpor, poskytovaných městem občanům, občanským sdružením nebo firmám.


Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“

perex_kouřící komín_ilu.jpg Karviná svým občanům, kteří jsou příjemci „kotlíkové dotace“, pomůže s předfinancováním výměny kotle prostřednictvím Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“. Termín podání žádosti je od 9.10.2022 do 30.04.2025 . 

 

Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2022

Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 2884 ze dne 15.12.2021 vyhlašuje dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2022.

 

Dotace pro registrované sociální služby a návazné služby

Nejedná se o programové dotace, ale o celoročně přijímané individuální žádosti.