Poskytované městem

Přehled grantů, dotací a finančních podpor, poskytovaných městem občanům, občanským sdružením nebo firmám.


Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2019

Dotace na rok 2019 určené pro spolky zaměřené na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením je možné žádat v rámci vyhlášeného Programu. Cílem dotačního programu je podpora spolků působících na území Karviné, zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením, které plní podmínky dle zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník a jsou zapsány ve veřejném rejstříku.

 

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2019

DSC_0216.JPG Statutární město Karviná prostřednictvím Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 5073 ze dne 08.10.2018, vyhlašuje dotační program  Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2019.

 

Podpora kulturních aktivit pro rok 2019

perex-kultura-ilu.jpg Statutární město Karviná prostřednictvím Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 5073 ze dne 08.10.2018, vyhlašuje dotační program  Podpora kulturních aktivit pro rok 2019.

 

Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2019

perex-sport-ilu.jpg Statutární město Karviná prostřednictvím Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 5072 ze dne 08.10.2018 vyhlašuje dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2019.

 

Dotace pro registrované sociální služby a návazné služby

Nejedná se o programové dotace, ale o celoročně přijímané individuální žádosti.

 

Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg Dne 16.10.2018 byla přijata žádost o kotlíkovou dotaci s pořadovým číslem 10 000 a příjem žádostí byl tímto ukončen.

 

Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

 

Finanční příspěvek na jeden nově postavený rodinný dům na území Karviné

Finanční příspěvek ve výši 150.000,– Kč bude žadateli poskytnut na jeden nově vystavěný rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné. Rodinným domem se rozumí budova s číslem popisným, která je nově postavena a u níž je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rodinný dům. Rodinným domem není budova, u které je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rozestavěnou budovu.