Poskytované městem

Přehled grantů, dotací a finančních podpor, poskytovaných městem občanům, občanským sdružením nebo firmám.


Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2018

perex_poháry-vítězů_ilu.jpg statutární město Karviná prostřednictvím Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 4750 ze dne 28.05.2018 vyhlašuje dotační program Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2018

 

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2018

DSC_0216.JPG statutární město Karviná prostřednictvím Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 4276 ze dne 13.12.2017 vyhlašuje dotační program  Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2018

 

Podpora kulturních aktivit pro rok 2018

perex-kultura-ilu.jpg statutární město Karviná prostřednictvím Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 4276 ze dne 13. prosince 2017 vyhlašuje dotační program  Podpora kulturních aktivit  pro rok 2018

 

Dotace pro registrované sociální služby a návazné služby

Nejedná se o programové dotace, ale o celoročně přijímané individuální žádosti.

 

Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg Až do 31. prosince 2018 je možné podávat žádosti o dotaci na výměnu starého kotle.

 

Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

 

Finanční příspěvek na jeden nově postavený rodinný dům na území Karviné

Finanční příspěvek ve výši 150.000,– Kč bude žadateli poskytnut na jeden nově vystavěný rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné. Rodinným domem se rozumí budova s číslem popisným, která je nově postavena a u níž je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rodinný dům. Rodinným domem není budova, u které je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rozestavěnou budovu.