Odbor správní

Odbor správní se zabývá správními činnostmi v oblastech občanskosprávní (zejména evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika), dopravněsprávní (registr řidičů, registr vozidel, dopravní přestupky), přestupkové (přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku), živnostenské (živnostenská oprávnění, živnostenská kontrola, evidence zemědělských podnikatelů).


Vedoucí odboru

pluhar.jpg qr pluhař.png

Ing. Petr Pluhař MPA
Odbor správní
Telefon: 596 387 460
Email:

 

Členění odboru

Oddělení dopravněsprávní


Vedoucí

Ing. Jana Michaličková
oddělení dopravněsprávní
Telefon: 596 387 741
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • vede registr silničních vozidel,
 • vede registr řidičů,
 • vydává osvědčení k provozování stanic měření emisí,
 • projednává přestupky v provozu na pozemních komunikacích,
 • vydává registrace k provozování autoškol,
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění,
 • provádí zkoušky v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Ingrid Dulawová
oddělení dopravněsprávní
596 387 737 C/225
Dagmar Franzová
oddělení dopravněsprávní
596 387 785 C/120
Iveta Chroboková
oddělení dopravněsprávní
596 387 716 C/120
Bc. Marie Klusová
oddělení dopravněsprávní
596 387 739 C/119,226
Bc. Milan Laryš
oddělení dopravněsprávní
596 387 738 C/225
Renáta Laryšová
oddělení dopravněsprávní
596 387 713 C/120
Ing. Jiří Macošek
oddělení dopravněsprávní
596 387 723 C/226
Irena Martikánová
oddělení dopravněsprávní
596 387 717 C/120
Ing. Jana Michaličková
oddělení dopravněsprávní
596 387 741 C/227
Mgr. Daniel Osička
oddělení dopravněsprávní
596 387 711 C/120
Ing. Aneta SpurnáDiS.
oddělení dopravněsprávní
596 387 715 C/120
Mgr. Roman Svoboda
oddělení dopravněsprávní
596 387 740 C/236

 


Oddělení občanskosprávní


Vedoucí

Bc. Ivana Szczygielová
oddělení občanskosprávní
Telefon: 596 387 729
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • vydání rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu
 • nahlížení do matričních knih  
 • určení otcovství  
 • uzavření manželství (i církevního)  
 • změna jména a příjmení  
 • podání žádosti o zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí českých státních občanů v cizině   
 • změna, ukončení a zrušení trvalého pobytu
 • vydání občanského průkazu  
 • vydání cestovního dokladu
 • vedení seznamů voličů a vydávání voličských průkazů

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Kateřina Božíková
oddělení občanskosprávní
596 387 700 C/103
Naděžda Bubová
oddělení občanskosprávní
596 387 705 C/103
Jarmila Holáňová
oddělení občanskosprávní
596 387 703 C/103
Anna Koláčná
oddělení občanskosprávní
596 387 730 C/213
Bc. Jana Kramná
oddělení občanskosprávní
596 387 732 C/214
Bc. Lenka Kresáčová
oddělení občanskosprávní
596 387 731 C/214
Petra Morawiecová
oddělení občanskosprávní
596 387 733 C/213
Mgr. Kristýna Nováková
oddělení občanskosprávní
596 387 704 C/103
Bc. Ilona Ožanová
oddělení občanskosprávní
596 387 728 C/205
Lenka Salamonová
oddělení občanskosprávní
596 387 727 C/205
Ivana Sochaczová
oddělení občanskosprávní
596 387 702 C/103
Bc. Jitka Suchanková
oddělení občanskosprávní
596 387 781 C/103
Bc. Ivana Szczygielová
oddělení občanskosprávní
596 387 729 C/212
Ľubica Škutová
oddělení občanskosprávní
596 387 701 C/103

 


Oddělení přestupkové


Vedoucí

Ing. Wanda Stolarzová
oddělení přestupkové
Telefon: 596 387 457
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • Projednání přestupků, oznámených Policií ČR a Městskou policií Karviná, podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to zejména :

  • proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě  
  • proti veřejnému pořádku  
  • proti občanskému soužití  
  • proti majetku

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Věra Červená
oddělení přestupkové
596 387 456 C/218
lic. Alena Kniezková
oddělení přestupkové
596 387 468 C/241
Ing. Veronika Kobilitzová
oddělení přestupkové
596 387 461 C/211
Pavla Kostková
oddělení přestupkové
596 387 466 C/218
Bc. Dominika Miková
oddělení přestupkové
596 387 458 C/221
Mgr. Karin Skibová
oddělení přestupkové
596 387 465 C/206
Ing. Wanda Stolarzová
oddělení přestupkové
596 387 457 C/207
Ing. Andrea Venclová
oddělení přestupkové
596 387 469 C/217

 


Oddělení živnostenské


Vedoucí

Ing. Iveta Beranová
oddělení živnostenské
Telefon: 596 387 476
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jde především o:
  • vyřízení živnostenského oprávnění pro živnosti ohlašovací /řemeslné, vázané a živnost volnou/ a živnosti koncesované,

  • oznámení přerušení či pokračování živnosti,

  • nahlášení či zrušení provozovny,

  • zrušení živnostenského oprávnění,

  • výpisy ze živnostenského rejstříku,

  • prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM), kterým je toto oddělení, lze učinit podání i vůči dalším orgánům státní správy jako je finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna, ve vztahu k podnikatelské činnosti,

  • vyřízení Osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů.

 • konání Poradenských dnů České obchodní inspekce pro občany města. Informace o místu a době konání naleznete zde. 

Důležité právní předpisy  

 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • nařízení vlády 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností  
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Jednotné kontaktní místo

Máte zájem poskytovat své služby v Evropské unii? Chtěli byste v České republice podnikat podle jiného než živnostenského zákona, např. založit agenturu práce, nestátní zdravotnické zařízení? Obraťte se na Jednotné kontaktní místo Ostrava. Více informací o JKM Ostrava najdete zde.

 Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Iveta Beranová
oddělení živnostenské
596 387 476 C/220
Ing. Pavla Křístková
oddělení živnostenské
596 387 473 C/222
Marie Noworytová
oddělení živnostenské
596 387 463 C/239
Bc. Karin Sikorová
oddělení živnostenské
596 387 470 C/223
Bc. Alena Tomalíková
oddělení živnostenské
596 387 459 C/223
Jarmila Vymětalíková
oddělení živnostenské
596 387 464 C/238

 

1 3   Následující   ››

Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce 2023

Budova C_03.jpg Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů.

 

Upozornění pro podnikatele - připravuje se novela zákona o silniční dopravě

Budova C_02.jpg Povinnost prokázat finanční způsobilost budou mít nově i podnikatelé v silniční dopravě pro vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která jsou používána v mezinárodní dopravě.

 

Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce

Budova C_03.jpg Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů.

 

Poradenské dny České obchodní inspekce

Budova C_03.jpg Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů budou opět probíhat po letních prázdninách. 

 

Informace pro podnikatele – změna živnostenského zákona

images.jpg Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mimo jiné mění příloha č. 4 živnostenského zákona (doplňují se 2 nové obory živnosti volné) a připojuje se nová příloha č. 6  k tomuto zákonu.

 
1 3   Následující   ››