Obecná informace o výsledcích kontrol dle zákona č. 255 z roku 2012 za rok 2023