Informace o válečných hrobech a pietních místech

perex_památník_park-Bedřicha-Smetany.jpg Statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb magistrátu vede evidenci válečných hrobů a pietních míst.


perex_památník_park-Bedřicha-Smetany.jpg

Povinnost evidence vyplývá ze zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je zákona o VH), který vstoupil v platnost 1. července 2004.

Statutární město Karviná, jako obecní úřad s rozšířenou působností, vede i evidenci válečných hrobů, které jsou v evidenci v jeho správním obvodu, tj. obec Petrovice u Karviné, Dětmarovice a Stonava.

V obci s rozšířenou působností je celkem 33 válečných hrobů a pietních míst, z toho ve městě Karviná je 17 válečných hrobů, památníků a pietních míst. 

O každém válečném hrobu je vedena podrobná dokumentace, včetně jeho fotografie.

Výše uvedené informace jsou součástí centrální evidence válečných hrobů a jsou k dispozici na internetové stránce http://www.valecnehroby.army.cz.