Svozy od RD – biologicky rozložitelný odpad 2020


Upozornění pro občany

V případě odvozu bioodpadu z pytlů si pytle na bioodpad zaiistí každý občan sám. Váha 1 pytle max. 30 kg!

Nádobu na bioodpad nebo pytle na bioodpad je nutné vystavit k vaší nádobě na odpad bud' den předem, nebo v den sběru do 6,00 hod ráno! Později vystavená bionádoba nebo pytel nebudou odvezeny. Pytle nezavazujte.

Do nádob na bioodpad patří pouze odpad ze zeleně, bioodpad. V případě výskytu jiného odpadu v těchto nádobách, bude tato nádoba odebrána a již nepřistavena.

Vyvážet se bude pouze z nádob 120 l a 240 l určených pro svoz biodpadu.

Větve z ořezu stromů budou sváženy pouze nadrcené.

Celé větve můžete odevzdat ve sběrném dvoru v Darkově (vedle psího útulku) a to od 1. 3. – 30. 11. v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00 hod. O víkendech (pouze soboty) můžete větve a jiné přebytky z úpravy zahrad odevzdat ve sběrném dvoru v areálu Technických služeb Karviná, a.s. a to v době od 6:00 do 14:30 h (celoročně).

Pokud vychází svozový den na svátek - jezdí se normálně dle níže uvedeného harmonogramu (vyjma velikonočního pondělí, které svážíme v neděli 12.4). V případě velkého množství bioodpadu se rajón dobírá druhý den ráno (platí pro všechny oblasti).

Termíny svozu v jednotlivých městských částech 2020

Ráj


část Karviné

Ulice

leden

únor  

březen

duben - listopad

prosinec

Ráj

U Hřiště, Rošického, Bažantnice, Na Stráni, Na Parcelách, Ořechová, Zelená, V Zákoutí, Kubiszova, Rajecká, Šeříková, Slepá, Slunečnicová, Pionýrů, Na Výsluní, Jabloňová, U Státní hranice, Boční, Okrajová, Vrbová, U Farmy, Borovského, V Polích, Polská, Samoty, Svážná, Višňová, Podlesí, Mickiewiczova, Poutní, Květná, Za Splavem, U Mateřské školy, Ciolkovského, Nová, Mezi Zahradami, Pokrok, Lomená, Tichá, Klidná, Úzká

6.1.

3.2.

 

2.3.

16.3.

 

od 30.3.

každé pondělí do 23.11.

POZOR

místo 13.4. bude svoz v neděli 12.4.

7.12.

V případě velkého množství bioodpadu se rajón dobírá druhý den ráno.


Fryštát


část Karviné

Ulice

leden

únor

březen

duben - listopad

prosinec

Fryštát

U Tratě, Nádražní, Ostravská, Hornická stezka, Alšova, Máchova, Husova, Slámova, Mlýnská, Na   Bělidle, Karola Śliwky, Fryštátská, Zámecká, Dr. Olszaka, Vydmuchov, Sadová, Akátová, Bělidlo, park Boženy Němcové, park Bedřicha Smetany, Bohumínská, U Parku, Pivovarská, Markova, Svatováclavská, Hrnčířská, Poštovní

7.1.

4.2.

3.3.

17.3.

od 31.3. každé úterý do 24.11.

8.12.

Lázně Darkov

Lázeňská, Lázeňský park, Svornosti, Brožíkova, U Olše, U Potoka, Bogoczova, Lipiny, Nový Dvůr

V případě velkého množství bioodpadu se rajón dobírá druhý den ráno.


Lázně Darkov


viz Fryštát

V případě velkého množství bioodpadu se rajón dobírá druhý den ráno.


Mizerov (část Hranice)


část Karviné

Ulice

leden

únor

březen

duben - listopad

prosinec

Mizerov

(část Hranice)

Mickiewiczova, Žižkova (od kruhového objezdu nahoru), Jedlová, Modřínová, Borová, Mizerovská, Lesní, Chodská, J. Š. Baara, Družstevní, Průkopnická, Jasmínová, Jiráskova, U Vrtu, Nad Dubinou, Tyršova, Zahradnická, Příční, Potoční, Studentská, tř.Těreškovové, Žižkova (u Kosmosu), Olšová, Kirovova, U Studny, Centrum, Kpt. Jaroše

8.1.

5.2.

 

4.3.

18.3.

 

od 1.4. každou středu do 25.11.

 

9.12.

 

V případě velkého množství bioodpadu se rajón dobírá druhý den ráno.


Hranice


část Karviné

Ulice

leden

únor

březen

duben - listopad

prosinec

Hranice

Mickiewiczova, Žižkova, Včelařská, Jarní, Severní, Zimní, Krátká, Dlouhá, Hraničářská, Zalomená, Spojka, U Vodárny, Petrovická, Rudé armády, Slovenská, Čsl. armády, Nad Cihelnou, U Kříže

9.1.

6.2.

5.3.

19.3.

od 2.4. každý čtvrtek do 26.11.

10.12.

Fryštát

Svatopluka Čecha, Polní, Zahradní

Nové Město

Za Panelárnou, Sametová, Luční, Cihelní, Svatopluka Čecha, Sokolovská, Jánského, Palackého, Rudé armády (za motelem), Komenského

V případě velkého množství bioodpadu se rajón dobírá druhý den ráno.


Nové Město


viz Hranice

V případě velkého množství bioodpadu se rajón dobírá druhý den ráno.


Louky


 část   Karviné

Ulice

leden

únor

březen

duben - listopad

prosinec

Louky

celé

10.1.

7.2.

6.3.

20.3.

od 3.4. každý pátek do 27.11.

11.12.

Staré Město

Bohumínská, Staroměstská,  Hlíny, Olšiny, Dětmarovická, Myslivecká, nám. Ondry  Foltýna, U Řeky, Požárnická, Prostřední, Lešetínská, Za Vsí

V případě velkého množství bioodpadu se rajón dobírá druhý den ráno.


Staré Město


viz Louky

V případě velkého množství bioodpadu se rajón dobírá druhý den ráno.