Svozy od RD – kusový odpad 2020


Část města

Měsíc

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Mizerov, Hranice

7.

4.

3.

7.

5.

2.

7.

4.

1.

6.

3.

1.

Ráj

14.

11.

10.

14.

12.

9.

14.

11.

8.

13.

10.

8.

Fryštát, Lázně Darkov, Louky

22.

18.

17.

21.

19.

16.

21.

18.

15.

20.

17.

15.

Staré Město, Nové Město, Doly

28.

25.

24.

28.

26.

23.

28.

25.

22.

27.

24.

22.

  

Kusový odpad musí být vystaven den předem nebo do 6.00 v den svozu!!!!!

Odvezen bude pouze kusový odpad, který se běžně používá v domácnostech (např. skříně, křesla, koberce, apod.).

Odváženy nebudou stavební odpady (např. okna, sutě, desky), nebezpečné odpady (pneumatiky, elektrozařízení), ani bioodpady (větve, zahradní přebytky). Tyto odpady zlikvidujte určeným způsobem – odvozem na skládku nebo likvidací ve sběrném dvoru (výčet odpadů přijímaných ve sběrném dvoru je uveden na http://www.tsk.cz/odpady/sberny-dvur.html .