Vánoční strom pro Karvinou 2024

Vánoční strom Karviná opět shání v předstihu vánoční strom. Máte smrk, jedli či douglasku k nabídnutí?


Vánoční strom

Magistrát města Karviné (Odbor komunálních služeb) se také letos obrací na občany a hledá ty, kteří mají zájem nabídnout strom (smrk, jedle, douglaska) pro účely vánočního stromu pro Karvinou.

Jak by měl strom vypadat?

  • průměr koruny v dolní části 5 m, v horní části 1 m
  • výška stromu 10 m od úrovně terénu (počítat zapuštění 1,5 m pod zem) po horní část šíře 1 m
  • maximální výška stromu od země po vrchol 15 m
  • průměr kmene cca 30 cm
  • zdravý strom

Při výběru stromu budeme sledovat (kromě zdravotního stavu a výše uvedeného) jeho pravidelnost, hustotu zavětvení, a dostupnost (nutnost dojetí nakládače s hydraulickou rukou, a tedy absence drátů vysokého napětí).

U stromů nad obvod 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) je nutno mít vyřízené rozhodnutí ke kácení (písemně zažádat Odbor stavební a životního prostředí). Vlastník pozemku dodá situační nákres umístění stromu, parcelní číslo pozemku, katastrální území, průměr kmene, důvod kácení (výstavba příjezdové cesty, obava z vývratu – povrchový kořenový systém, stínění a poškozování staveb kořeny…). S vyřízením žádosti o kácení pomohou vlastníkovi pozemku zaměstnanci Odboru komunálních služeb magistrátu – viz kontakty níže. 

Nabídky je možno zasílat na mailové adresy michal.reczek@karvina_cz (Mgr. Michal Reczek, tel. 596 387 346) a tomas.trampler@karvina_cz (Bc. Tomáš Trampler, tel. 596 387 320), nebo poštou na adresu: statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

Děkujeme.