Zimní údržba ve městě

zimní údržba.jpg Na území města Karviné bude jako každoročně probíhat zimní údržba.


zimní údržba.jpg

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Plán zimní údržby naleznete zde: ZIMNÍ ÚDRŽBA 2018-2019 ZIMNÍ ÚDRŽBA 2018-2019 (506,38 KB)