Oprava místní komunikace ul. Školské v Karviné – Ráji

Práce budou zahájeny v průběhu prázdnin


Oprava místní komunikace ul. Školské v Karviné-Ráji od křižovatky poblíž bytového domu čp. 439/28 po úroveň u bytového domu čp. 462/60 bude probíhat v průběhu  letních prázdnin. Práce zahrnují opravu komunikace, opravu uličních vpustí vč. přípojek a opravu páteřního chodníku. Předpokládaná délka realizace je cca dva měsíce. Po dobu provádění prací bude provoz na komunikace omezen. O příslušných dopravních omezeních budou občané včas informováni.