Seismické jevy a důlní škody


Lidé, kteří na svém majetku zaznamenali škodu způsobenou důlní činností, mohou svou žádost o náhradu škody adresovat společnosti OKD na e-mailovou adresu dulni.skody@okd_cz. Vždy je třeba uvést popis události, adresu a kontaktní údaje – e-mailovou adresu a telefonní číslo. „Lidem, kteří podnět na­hlásili, se ozvou v nejbližších dnech naši pověření pracovníci, kteří tuto problematiku řeší v činné části revíru. Převezmou si veškeré informace a následně také probíhá šetření na daném místě", doplnil výkonný ředitel OKD Radim Tabášek. 

Občané se mohou obracet s žádostí o bližší informace rovněž přímo na pracovníky Důlních škod OKD, a.s. Pro Karvinou mimo Louky nad Olší se touto problematikou zabývá Ing. Waloszek, tel: 596 451 889. Louky nad Olší se Stonavou řeší Ing. Nestrašilová, tel: 596 451 880.

Odbor školství a rozvoje magistrátu vede přehled o seismických jevech způsobených hornickou činností OKD, a.s. Kontaktními osobami jsou RNDr. Ivana Smýkalová, tel: 596 387 446, mail: ivana.smykalova@karvina_cz,  kancelář č. dv. 445, 3. patro budova C magistrátu a Ing. Bruno Petráš, mail: bruno.petras@karvina_cz, tel: 596 387 425.