Informační leták o „muralech“ a fotosoutěž

mural-03.jpg Fotografická soutěž pokračuje i v letošním roce. Při putování za muraly vám pomůže informační leták.


01.07.2024 – Pokud rádi při svých cestách fotografujete a sdílíte své fotografie na Facebooku nebo Instagramu, pak právě vám je učena fotografická soutěž Streetartová trasa pohraničím spojená s česko-polským projektem STREETARTová spolupráce. Projekt realizuje statutární město Karviná společně s partnerským městem Jastrzębie-Zdrój. Na obou stranách hranice vznikly díky projektu nové velkoformátové malby, tzv. muraly. Obě města tak navázala na již dříve realizované streetartové počiny na jejich územích. Cílem soutěže je tato díla najít, vyfotit a sdílet na sociálních sítích s hashtagem #MURALowawspolupraca nebo #STREETARTovaspoluprace. Celkem osm míst k vyfocení, po třech muralech a jedné atraktivitě na každé straně hranice je uvedeno v níže uvedených pravidlech soutěže. Prvních padesát soutěžících, kteří url adresy svých příspěvků odešlou Google formulářem organizátorům soutěže, získá piknikový koš.

Bližší podrobnosti viz následující odkaz na pravidla soutěže: Streetartová trasa pohraničím, Oficiální stránky statutárního města Karviná (karvina.cz)

 

Dále byl v rámci projektu vytvořen informační leták o „muralech“ na území měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój. Je vytvořen v české i polské jazykové verzi a obsahuje popis 3 míst v Karviné a 3 míst v Jastrzębie-Zdroji.

Letáky ke stažení viz následující odkaz: STREETARTová spolupráce, Oficiální stránky statutárního města Karviná (karvina.cz)

 

 

publicita-2018-color-nejnovejsi-.jpg

Projekt „STREETARTová spolupráce“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0003125,

je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „MURALowa współpraca“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0003125,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu

Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.