Nabíjecí stanice pro elektrokola

Elektrokolo.png Statutární město Karviná pořídilo 4 ks venkovních nabíjecích stanic pro nabíjení elektrokol.


Připomínáme, že v rámci projektu „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“ statutární město Karviná pořídilo 4 ks venkovních nabíjecích stanic pro nabíjení elektrokol.

Nabíjecí stanice se nachází na: Masarykovo náměstí, areál Lodiček v parku Boženy Němcové, Sportovní areál na ul. Leonovova a budově Jednotky sboru dobrovolných hasičů na ul. Žižkově. Každá z nabíjecích stanic má 4 přípojky, na které se dá napojit pomocí nabíjecího kabelu elektrokola. Přípojky mají konektory: 1x Bosch, 1x Shimano a 2x Univerzal s různými koncovkami. Pro nabití elektrokola musí mít cyklista s sebou nabíjecí kabel nebo na 3 ze 4 míst je možno zapůjčit nabíjecí kabely.

Nabíjecí kabely lze zapůjčit v provozní době zápůjčních míst v: Městském informačním centru (Masarykovo náměstí), budově Loděnice (areál Lodiček v parku Boženy Němcové), budově správce areálu (Sportovní areál na ul. Leonovova). Nabíjecí stanice jsou veřejně přístupné a není vyžadován žádný poplatek pro nabití elektrokola.

 

 

publicita-2018-color.jpg

Projekt „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002723, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR. 

Projekt „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002723, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.