Poliklinika bude mít vlastní fotovoltaické panely

MHA_1433.jpg V rámci projektu ARV si jejich návrh vyzkouší i karvinští studenti.


MHA_1423.jpg

Karviná ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze uspořádala v rámci mezinárodního konsorcia projekt ARV se zaměřením na energetiku a udržitelnost. Jeho hlavní aktivitou je rekonstrukce budovy Polikliniky v Karviné-Mizerově, kde dochází k instalaci nových technologií pro řízení a provoz budovy. Jde například o umístění fotovoltaických panelů na střechu budovy a další technické vychytávky. „Jsou to systémy pro monitoring vnitřního prostředí, prašnost, emise oxidu uhličitého a podobně a je to například i venkovní nabíjecí stanice pro elektromobily,“ upřesnil obsah projektu ARV projektový manažer Michael Sikora. Do projektu je aktivně zapojena i karvinská mládež, konkrétně žáci posledních ročníků základních škol a středoškoláci z karvinského gymnázia a Střední průmyslové školy. „Jim se snažíme představit témata energetiky, udržitelnosti, fotovoltaiky a podobně a součástí projektu je i práce studentů na vlastním návrhu osazení městských budov fotovoltaickými panely tak, aby zajistili jejich energetickou soběstačnost,“ řekl Sikora.  

Na lednovém semináři dostali mladí lidé rozšířené zadání. Kromě polikliniky budou vymýšlet návrhy i pro budovu Obecního domu Družba a Regionální knihovny Karviná. „Jejich úkolem bude do 14. dubna představit zhruba desetiminutovou prezentaci, která bude složena ze tří částí. V první představí budovu, kterou si vybrali a jaká nasbírali data, mimo jiné i během terénního průzkumu. V druhé části budou simulovat pomocí softwaru umístění fotovoltaiky na budovu a ve třetí části představí, k jakým číslům energetické úspory dospěli,“ dodal projektový manažer. Úkol to není jednoduchý, účastníci si musí poradit s mnoha překážkami, jako rovností střechy, stínění vzduchotechniky na střeše, stromů v okolí a podobně. Vytipovat místa, která budou vhodná na umístění fotovoltaiky, by mohl být pro mladé účastníky oříšek.

„Já si myslím, že to náročné nebude. Nejtěžší bude okolí té budovy, protože když dostaneme knihovnu, kde je okolo hodně stromů, tak ve finále to bude náročné na čas, ale nebude to složité,“ myslí si jeden z účastníků projektu Viktor Stechanov. 

Účastníci také dostanou zpětnou vazbu v podobě rozboru jejich prací, obdrží certifikáty, případně se zúčastní exkurze k tématu energetiky a udržitelnosti. „Jsem rád, že se tohle povedlo, a že odborníci na tyto věci jsou schopni se se svými vědomosti podělit s naší mládeží,“ pochválil zapojení mládeže do projektu náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk (ČSSD). Po prezentaci, která se uskuteční 14. dubna, proběhne zhruba za měsíc slavnostní vyhodnocení. 

EU vlajka.jpg

Projekt „ARV - CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES“ získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 101036723.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101036723.