Proběhlo společné česko-polské protipovodňové cvičení

olse.jpg Projekt „Společně proti povodni"


dsc-0094.jpg

V rámci udržitelnosti projektu se dne 12.11.2022 uskutečnilo společné česko-polské protipovodňové cvičení na území Města Jastrzębie-Zdrój (vodní plocha poblíž ulice Zdrojowa). Cílem cvičení bylo především praktické ověření zvolených postupů, názorná ukázka pořízené techniky a detailní seznámení všech účastníků s možnostmi jejího nasazení v praxi. Zároveň byla ověřena možnost spojení pomocí radiostanic, které byly zakoupeny v rámci projektu a byly jednotlivými partnery zapůjčeny zahraničnímu partnerovi k využití na vlastním území.

logo-cz-pl-eu-barevne.jpg

Projekt „Společně proti povodni", registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Projekt „Razem przeciw powodzi“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.“