Proběhlo společné česko-polské protipovodňové cvičení


 


logo-eu-mirek.jpg

 

V rámci udržitelnosti projektu se dne 04.11.2023 uskutečnilo společné česko-polské protipovodňové cvičení na území Města Jastrzębie-Zdrój (vodní plocha poblíž ulice Zdrojowa). Cílem cvičení bylo především praktické ověření zvolených postupů, názorná ukázka pořízené techniky a detailní seznámení všech účastníků s možnostmi jejího nasazení v praxi. Zároveň byla ověřena možnost spojení pomocí radiostanic, které byly zakoupeny v rámci projektu a byly jednotlivými partnery zapůjčeny zahraničnímu partnerovi k využití na vlastním území.

 

 

Projekt „Společně proti povodni",
registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
 
Projekt „Razem przeciw powodzi“,
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.“