Sociální služby na dlani 2022

perex_SSnD2018_logo.jpg Podzimní dny otevřených dveří, Miniveletrh, otevřená jednání pracovních skupin, ale také tradiční ocenění pracovníků v sociálních službách.


perex_SSnD2018_logo.jpg

21.09.2022 – Statutární město Karviná i v tomto roce pořádá akci „Sociální služby na dlani“, kterou chce prezentovat činnosti spojené s působením sociálních a návazných služeb na území města. Chcete zjistit, co všechno nabízí poskytovatelé sociálních služeb působící v Karviné, či získat informace o konkrétní službě? Přijměte pozvání na Miniveletrh sociálních služeb a na Dny otevřených dveří v sociálních službách na území města Karviné.

Program v Karviné a vybrané akce:

03.10.2022

Miniveletrh sociálních služeb, v době od 10:00 do 16:00 hod v prostorách Centrálního tržiště, Karviná-Fryštát. Prezentovat se budou poskytovatelé sociálních a návazných služeb, u kterých bude možné zakoupit výrobky, změřit si kognitivní funkce, vyzkoušet brýle simulující účinky drog, seznámit se se zařízením tísňové péče, se znakovým jazykem, nebo si projít „Cestu k pěstounství“.

 

03.–07.10.2022

Dny otevřených dveří v jednotlivých sociálních a návazných službách - termíny jsou k dispozici také na stránkách Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a v přehledu níže:

Městské kluby seniorů (MKS)

Členové klubů si s Vámi rádi zahrají šipky, kulečník, holandský billiard či deskové hry.

04.10.2022

 • MKS V Aleji, ul. V Aleji 433, Karviná-Ráj (10:00–12:00)
 • MSK Staré Město, náměstí Ondry Foltýna 43, Karviná-Staré Město (13:00–15:00)
 • MKS Louky, Víceúčelové středisko na ul. Těšínská 599, Karviná-Louky (13:00–15:00)
 • MKS Nové Město, Bytový dům pro seniory na ul. U Svobodáren 1300, Karviná-Nové Město – vstup od Nového domova (10:00–12:00)

 

05.10.2022

 • MKS U Lesa, Bytový dům pro seniory na ul. U Lesa 871, Karviná-Ráj (10:00–12:00)
 • MKS Rudé armády, ul. Rudé armády 536, Karviná-Hranice (10:00–12:00)
 • MKS Borovského, Bytový dům pro seniory na ul. Borovského 814, Karviná-Ráj (13:00–15:00)

Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené osoby

3.10.2022

 • Sociální služby Karviná, p.o., Pečovatelská služba a Osobní asistence, Terénní program, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město, 8:00 - 15:00 hod.
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s., pobočný spolek Karviná, klubovna spolku, U Mateřské školy 360/2, Karviná-Ráj, 9:00 - 17:00 hod.

 

4.10.2022

 • Sociální služby Karviná, p.o., Denní centrum služeb, Závodní 1667, Karviná-Nové Město, 9:00 - 12:00 hod.
 • Slezská diakonie, NOE Karviná, podpora samostatného bydlení, Masarykovo nám. 6/5, Karviná-Fryštát, 9:00 - 15:00 hod.
 • Domov Alzheimer Darkov z.ú., Domov se zvláštním režimem, Lázeňská 48/41, Karviná-Darkov,  10:00 - 17:00 hod.

 

5.10.2022

 • Nový domov, p.o., Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, U Bažantnice 1564, Karviná-Nové Město, 9:00 - 17:00 hod. bude možné si nechat změřit tlak, nebo cukr v krvi, ochutnat místní kuchyni, či zakoupit výrobky klientů).
 • Sociální služby Karviná, p.o., Denní stacionář pořádá Bazárek, V Aleji 434, Karviná-Ráj, 9:00 -14:00 hod.
 • AktivSen, Komunitní centrum Archa Karviná, Havířská 1189, Karviná-Nové Město, 14:00 - 17:00 hod.
 • Slezská diakonie, RÚT Karviná, sociální rehabilitace, Komenského 611/11, Karviná-Nové Město, 9:00 - 14:00 hod.
 • Slezská diakonie, EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny, Komenského 611/11, Karviná-Nové Město a V Aleji 435, Karviná-Ráj, 9:00 - 14:00 hod.
 • Centrum duševního zdraví, psychoterapeutický stacionář, Komenského 611/11, Karviná-Nové Město, 9:00 - 14:00 hod.
 • Slezská humanita, o.p.s., Domácí ošetřovatelská péče, Mobilní hospic, Domov pro seniory, Odborné poradenství, Čajkovského 2468/2b (za ZUŠ) Karviná-Mizerov, 9:00 - 15:00 hod.

 

6.10.2022

 • Sociální služby Karviná, p.o., Denní stacionář, V Aleji 434, Karviná-Ráj, 9:00 - 12:00 hod. otevřené dveře a 9:00 -14:00 hod. pořádá Bazárek
 • Domov Jistoty, p.o., Chráněné bydlení Karviná, Polská 71, Karviná-Ráj, 9:00 - 11:00 hod.
 • GALAXIE CENTRUM POMOCI, z.ú. Denní stacionář, Kašparova 2978/1, Karviná-Hranice, 9:00 - 14:00 hod.
 • Slezská diakonie, HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením, Lázeňský park 463/12, Karviná-Lázně Darkov, 9:00 - 14:30 hod.
 • Anděl Strážný, z.s., Telefonická tísňová péče, nejbližší pobočka Třinec, Smetanová 523, 9:00 - 17:00 hod.
 • ONKO Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná, klubovna v KHN, Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město, 8:00 - 13:00 hod.

 

7.10.2022

 • Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, Denní stacionář, Poradna rané péče, Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením, Kašparova 2978/1, Karviná-Hranice, 9:00 - 15:00 hod. Při návštěvě se můžete zúčastnit workshopu.
 • Sociální služby Karviná, p.o., Denní stacionář pořádá Bazárek, V Aleji 434, Karviná-Ráj, 9:00 - 14:00 hod.

.

Sociální služby pro děti, mládež, rodinu a sociálně handicapované osoby

3.10.2022

 • Akademický ústav Karviná, z.ú., Poradna SPOLU, Mírova 1434/27, Karviná-Nové Město, 13:00 - 16:00 hod.

 

4.10.2022

 • Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, terénní program, Gustava Morcinka 1332, Karviná-Nové Město, 9:00 - 15:00 hod.
 • Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná, V Aleji 435, Karviná-Ráj, 9:00 - 15:00 hod.
 • Slezská diakonie, Sociální asistence Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Masarykovo nám. 6/5, Karviná-Fryštát, 9:00 - 15:00 hod.
 • Slezská diakonie, POHODA Karviná, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, V Aleji 435, Karviná-Ráj, 9:00 - 15:00 hod.
 • Modrý kříž v ĆR, Odborné sociální poradenství a Služba následné péče, Karola Śliwky 149, Karviná-Fryštát, 9:00 - 16:00 hod vám vyhodnotí dotazník závislostí na návykových látkách.
 • Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú., Poradna pro rodiny s dětmi, Jurkovičova 1547, Karviná-Nové Město od 16:00 promítání filmu „Moudrost traumatu“ s následnou panelovou diskuzí.

 

5.10.2022

 • Centrum psychologické pomoci, p.o., Rodinná a manželská poradna, Karola Śliwky 620/7, Karviná-Fryštát, 9:00 - 15:00 hod.                      

 

6.10.2022

 • Charita Český Těšín, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Charitní středisko „Kometa“, Centrum 2296/20, Karviná-Mizerov, 13:00 - 17:00 hod. (návštěvníci si mohou vyzkoušet brýle simulující účinky drog, nebo např. malování kamínků).
 • Centrum psychologické pomoci, p.o., Rodinná a manželská poradna, beseda na téma „Náhradní rodinná péče“, Karola Śliwky 620/7, Karviná-Fryštát, 14:00 - 16:00 hod.
 • Akademický ústav Karviná, z.ú., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OÁZA, Mírova 1434/27, Karviná-Nové Město, 13:00 - 18:00 hod.

 

12.10.2022

Ocenění pracovníků v sociální oblasti. Vybraní kandidáti převezmou z rukou primátora města Pamětní list Rady města Karviné. Oceněné osobnosti a jejich práci představíme v listopadovém čísle Karvinského zpravodaje a v TV Polar. 

 

13.–20.10.2022

Veřejná setkání pracovních skupin (PS) komunitního plánování, v době od 09:00 do 11:00 hod., Spolkový dům, Karviná-Ráj:

13.10.2022 jednání PS Senioři

14.10.2022 jednání PS Zdravotně postižení

19.10.2022 jednání PS Děti, mládež, rodina

20.10.2022 jednání PS Sociálně handicapované osoby

 

Ke stažení:

Případné bližší informace podá Bc. Andrea Wiechećová z Odboru sociálního Magistrátu města Karviné na tel. 596 387 248, e-mail andrea.wiechecova@karvina_cz.

 

Akce Sociální služby na dlani je pořádána v rámci Týdne sociálních služeb ČR pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Upozornění: Na veřejně přístupných akcích mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy pro účely prezentace statutárního města Karviné a jeho příspěvkových organizací na jejich informačních kanálech a sociálních sítích. V případě nesouhlasu s pořizováním fotografií a videozáznamu vaší osoby budete mít možnost toto odmítnout u označeného fotografa akce. Podrobnosti najdete na http://gdpr.karvina.cz.