Vzory návrhů k podání soudu ve vztahu k dítěti

Níže uvedené vzory jsou použity z publikace "Vzory smluv a podání" vydané nakladatelstvím Linde Praha, kdy jde o 14. vydání z aktuálními vzory po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle stavu k 1.1.2014. Autoři publikace jsou Škárová, Vaněk, Balcarová, Nováková a kolektiv autorů.


Ke stažení: