06. Pokračování v provozování živnosti

folder-document.png Podnikatel je povinen písemně oznámit živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby jejího přerušení.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Pokračování v provozování živnosti

04. Základní informace k životní situaci:
Oznámení je povinen učinit podnikatel, který hodlá pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby jejího přerušení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba - podnikatel, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.
Právnická osoba - osoba(y) oprávněné jednat za právnickou osobu, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podnikatel je povinen učinit oznámení předem, tj. před datem, kdy hodlá v provozování živnosti pokračovat.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplněním jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě nebo zasláním tohoto formuláře poštou či elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
U kteréhokoli živnostenského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ve statutárním městě Karviná se obraťte na:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)
Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát
1. patro, kancelář číslo 238 a 239
telefon: 596 387 kl. 463, 464

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Na základě oznámení provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a o tomto písemně informuje podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronické podání

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Pokuta podle § 62 odst. 1 písm. q) živnostenského zákona do výše 10 000 Kč podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal ji opětovně provozovat před uplynutím lhůty jejího přerušení, aniž by tuto skutečnost oznámil předem písemně živnostenskému úřadu.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno.

22. Další informace:
Další informace lze získat na kterémkoli živnostenském úřadě.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)

26. Kontaktní osoba:
Tomáš Matěj

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9. 10. 2019

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.