Pronájem nebytových prostor v Městských klubech seniorů v Karviné


Název služby

Pronájem nebytových prostor v Městských klubech seniorů v Karviné.


V jakém případě ve věci jednat? 

Pokud máte zájem o pronájem nebytových prostor v Městských klubech seniorů v Karviné za účelem konání různých aktivit, jako schůzovní místnost, přednáška či jiná jednorázová akce vč. akcí soukromých (např. rodinné oslavy), kromě akcí obchodního charakteru.


Popis služby

Nebytové prostory v Městských klubech seniorů v Karviné, jsou prostory, které je možné pronajmout za účelem konání různých aktivit, jako schůzovní místnost, přednáška či jiná jednorázová akce vč. akcí soukromých (např. rodinné oslavy), kromě akcí obchodního charakteru.

Výše pronájmu se řídí Zásadami pro nakládání s movitým majetkem čl. 6 Nájmy a výpůjčky kratší než 30 dní.

K pronájmu jsou určené níže specifikované nebytové prostory v Městských klubech seniorů v Karviné:

-       Městský klub seniorů V Aleji, ul. V Aleji 433, Karviná-Ráj:

 • samostatný objekt, možnost pronajmout společenskou místnost, kuchyň a sociální zařízení,
 • výše pronájmu za 1 hodinu je 203 Kč, za 2. hodinu a každou další započatou hodinu 101 Kč;

-       Městský klub seniorů Borovského, ul. Borovského 814, Karviná-Ráj:

 • vestibul bytového domu, možnost pronajmout společenskou místnost, kuchyň a sociální zařízení,
 • výše pronájmu za 1 hodinu je 145 Kč, za 2. hodinu a každou další započatou hodinu 73 Kč;

-       Městský klub seniorů U Lesa, ul. U Lesa 871, Karviná-Ráj:

 • v suterénu bytového domu, možnost pronajmout společenskou místnost, kuchyň a sociální zařízení,
 • výše pronájmu za 1 hodinu je 145 Kč, za 2. hodinu a každou další započatou hodinu 73 Kč;

-       Městský klub seniorů Nové Město, ul. U Svobodáren 1300, Karviná-Nové Město:

 • přízemí bytového domu, možnost pronajmout společenskou místnost, kuchyň a sociální zařízení,       
 • výše pronájmu za 1 hodinu je 203 Kč, za 2. hodinu a každou další započatou hodinu 101 Kč;

-       Městský klub seniorů Rudé armády, ul. Rudé armády 536, Karviná-Fryštát:

 • samostatný objekt, možnost pronajmout 3 místnosti, kuchyň, chodbu, sociální zařízení a zahradu,
 • výše pronájmu za 1 hodinu je 289 Kč, za 2. hodinu a každou další započatou hodinu 145 Kč;

-       Městský klub seniorů Karviná-Louky, ul. Těšínská 599, Karviná-Louky:

 • víceúčelové středisko, možnost pronajmout společenskou místnost, vedlejší místnost a kuchyň,
 • výše pronájmu za 1 hodinu je 115 Kč, za 2. hodinu a každou další započatou hodinu 230 Kč.

Vybraný prostor Vám bude ukázán, zdali je uskutečnění akce vhodný a dostačující. Pokud se žadatel rozhodne, že požadovaný prostor bude vhodný, domluví se s Odborem sociálním požadovaný termín a čas pronájmu a vypíše Rezervační formulář k pronájmu nebytových prostor v Městském klubu seniorů … Následně bude rezervační formulář přeposlán na Odbor majetkový, který sepíše Smlouvu o nájmu prostor a žadatele vyzve k podepsání a následnému zaplacení vypočtené výše pronájmu. Výše nájmu je stanovena dle Zásad pro nakládání s majetkem města Karviné, čl. 6 – Nájmy a výpůjčky kratší než 30 dní.

Poplatek za pronájem bude uhrazen na pokladně Magistrátu města Karviné, budova C.

Dle čl. 6.5.1 Zásad je u krátkodobých nájmů prostorů neuvedených stanoveno nájemné na 63 Kč/hod. Jedná se o nájemce, kterými jsou nadace a nadační fondy, spolky a ústavy, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, jsou neplátci daně a nevyužívají nebytové prostory pro svou ekonomickou činnost.

Dle čl. 6.5.2 je pronájem v ostatních případech 126 Kč/hod.


Co bude výsledkem? 
Využití prostoru k uskutečnění akce v požadovaný den a požadovaném čase na základě Uzavřené smlouvy o nájmu.


Kdy věc řešit?

Nejpozději 21 dní před koním akce podáním Rezervačního formuláře na pronájem nebytových prostor v Městském klubu seniorů … 

Rezervační formulář může podat osoba starší 18 let.


Vyřízení služby

Elektronicky
 
Osobně nebo poštou

Co potřebujete pro vyřízení elektronicky?

Rezervační formulář k pronájmu nebytových prostor v MKS


Kde a jak službu řešit elektronicky?

Podáním žádosti on-line na portálu občana: [název formuláře a odkaz na formulář v portálu občana] (portál občana)
(vyžaduje registraci do portálu občana statutárního města Karviné a přihlášení identitou občana)

nebo zasláním žádosti na elektronickou adresu podatelny: epodatelna@karvina_cz

(epodatelna@karvina_cz)nebo zasláním žádosti do datové schránky: es5bv8q.


Jaké jsou poplatky za vyřízení elektronicky?

Bez poplatku. 

Další informace

Legislativa

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

související:

Zásady pro nakládání s movitým majetkem


Možnosti odvolání

Zrušení podaného Rezervačního formuláře k pronájmu nebytových prostor v Městském klubu seniorů … minimálně 3 dny před konáním akce.

Zrušením uzavřené Smlouvy o nájmu prostor na Odboru majetkovém.


Sankce 

V případě nedodržení podmínek uvedených v Rezervačním formuláři může být žadatel z prostor vykázán a v případě podání nové žádosti bude na tuto skutečnost přihlíženo.


Časté dotazy

Nejsou.


Za popis odpovídá

Odbor sociální
Oddělení sociálního plánování a podpory

mgr Bc. Marie Pollaková

tel. č. 596 387 349, +420 720 071 654

Platnost: 01.01.2022 - neomezeně
Revize: 29.5.2023