Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Tento sazebník stanoví v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle citovaného zákona.


1. Tento sazebník stanoví v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle citovaného zákona.

2. S poskytováním informace mohou být spojeny přímé materiálové náklady.

Sazebník výše úhrad

a) Cena výtisku, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo počítačového tisku:

 • Černobílý jednostranný tisk formát A4 2,40 Kč
 • Černobílý oboustranný tisk formát A4 3,60 Kč
 • Černobílý jednostranný tisk formát A3 3,60 Kč
 • Černobílý oboustranný tisk formát A3 4,80 Kč
 • Barevný jednostranný tisk formát A4 4,80 Kč
 • Barevný oboustranný tisk formát A4 9,60 Kč
 • Barevný jednostranný tisk formát A3 9,60 Kč
 • Barevný oboustranný tisk formát A3 19,20 Kč

b) Cena výtisku, je-li informace poskytována formou velkoformátového tisku na inkoustovém plotru (zejména mapové podklady a výstupy z GIS)

 • Barevný velkoformátový tisk formát A2 240,00 Kč
 • Barevný velkoformátový tisk formát A1 480,00 Kč
 • Barevný velkoformátový tisk formát A0 720,00 Kč

c) Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči:

 • CD-ROM disk (ROM) 9,60 Kč
 • DVD-ROM disk 12,00 Kč

3. Poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb, balné se neúčtuje.

4. Přímé materiálové náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytováním informací nepřesáhnou částku 50,00 Kč.

5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod, ve výši 307,00 Kč za každou hodinu.

Zásady o poskytování informací (dále jen Zásady) byly schváleny usnesením Rady města Karviné č. 2354 ze dne 26.05.2021 a nybyly účinnosti dnem 27.05.2021

Změna Sazebníku úhrad za poskytování informací – účinná od 25.1.2023.