Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Tento sazebník stanoví v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle citovaného zákona.


1. Tento sazebník stanoví v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle citovaného zákona.

2. S poskytováním informace mohou být spojeny přímé materiálové náklady.

Sazebník výše úhrad

a) Cena výtisku, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo počítačového tisku:

 • Černobílý jednostranný tisk formát A4 2,00 Kč
 • Černobílý oboustranný tisk formát A4 3,00 Kč
 • Černobílý jednostranný tisk formát A3 3,00 Kč
 • Černobílý oboustranný tisk formát A3 4,00 Kč
 • Barevný jednostranný tisk formát A4 4,00 Kč
 • Barevný oboustranný tisk formát A4 8,00 Kč
 • Barevný jednostranný tisk formát A3 8,00 Kč
 • Barevný oboustranný tisk formát A3 16,00 Kč

b) Cena výtisku, je-li informace poskytována formou velkoformátového tisku na inkoustovém plotru (zejména mapové podklady a výstupy z GIS)

 • Barevný velkoformátový tisk formát A2 200,00 Kč
 • Barevný velkoformátový tisk formát A1 400,00 Kč
 • Barevný velkoformátový tisk formát A0 600,00 Kč

c) Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči:

 • CD-ROM disk (ROM) 8,00 Kč
 • DVD-ROM disk 8,00 Kč

3. Poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb, balné se neúčtuje.

4. Přímé materiálové náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytováním informací nepřesáhnou částku 50,00 Kč.

5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod, ve výši 280,00 Kč za každou hodinu.

Zásady o poskytování informací (dále jen Zásady) byly schváleny usnesením Rady města Karviné č. 2244 ze dne 11. 12. 2012, změna Zásad byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3226 ze dne 20. 11. 2013 a usnesením č. 366 ze dne 11. 3. 2015.

Změna Sazebníku úhrad za poskytování informací – účinná od 12. 2. 2020.