Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o právu na informace o životním prostředí

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů


Rada města Karviné v souladu s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 1054 ze dne 24.1.2024 stanoví sazby, na jejichž základě se určují náklady spojené s poskytováním informací o životním prostředí.

1. Náklady spojené s pořízením kopií

 • Černobílý jednostranný tisk/kopie formát A4 2,80 Kč
 • Černobílý oboustranný tisk/kopie formát A4 4,10 Kč
 • Černobílý jednostranný tisk/kopie formát A3 4,10 Kč
 • Černobílý oboustranný tisk/kopie formát A3 5,50 Kč
 • Barevný jednostranný tisk/kopie formát A4 5,50 Kč
 • Barevný oboustranný tisk/kopie formát A4 11,00 Kč
 • Barevný jednostranný tisk/kopie formát A3 11,00 Kč
 • Barevný oboustranný tisk/kopie formát A3 20,00 Kč
 • Barevný velkoformátový tisk/kopie formát A2 276,00 Kč
 • Barevný velkoformátový tisk/kopie formát A1 552,00 Kč
 • Barevný velkoformátový tisk/kopie formát A0 828,00 Kč

2. Náklady spojené s opatřením technických nosičů dat

 • CD disk (ROM) 11,00 Kč
 • DVD disk 13,80 Kč

3. Náklady spojené s odesláním informací žadateli

 • Poštovné, je-li informace zasílána poštou, se účtuje dle sazebníku poštovních služeb, balné se neúčtuje.
 • Pokud celkové náklady spojené s pořízením tisků/kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli nepřesáhnou v jednotlivém případě 50,00 Kč, nebudou účtovány.
 • Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod, ve výši 324,00 Kč za každou hodinu.

Změna Sazebníku úhrad za poskytování informací – účinná od 24.1.2024.