Územní plán Karviné - změna č. 3

Zastupitelstvo města Karviné vydalo změnu č. 3 Územního plánu Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 572 ze dne 06.12.2021. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 06.01.2022.


Územní plán Karviné - změna č. 3

Textová část

 

Grafická část

  Nezpracovává se

 

Odůvodnění Územního plánu Karviné - změna č. 3

Textová část

 

Grafická část

  Nezpracovává se