Výbory

Zastupitelstvo města Karviné zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány 3 výbory.


Finanční výbor

 • Ing. Petr Mikula - předseda

 • Ing. Petr Sztula

 • Mgr. Petr Dyszkiewicz

 • Zdeňka Kuczová

 • Bc. Jaroslav Slezák

 

Kontrolní výbor

 • Ladislav Hammer - předseda

 • Ing. Martin Klepek, Ph.D.

 • Andrea Pavlíčková

 • Ing. Miroslav Hajdušík, MBA

 • Mgr. Andrzej Szyja

 

Výbor pro národnostní menšiny

 • Bc. Šárka Žofčinová - předsedkyně

 • Vojtěch Ferenc

 • Mgr. Igor Malík

 • Bc. Ester Stračánková

 • Mgr. Vilma Krňávková

 • Takis Mesochoridis

 • Mgr. Helena Waloszková

 • Mgr. Wiesław Farana

 • Mgr. Andrzej Bizoń

 

 

Další informace

Ke stažení: