08. Výpis z živnostenského rejstříku

folder-document.png Žádost o výpis živnostenského rejstříku.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Výpis z živnostenského rejstříku

04. Základní informace k životní situaci:
Žádost o výpis živnostenského rejstříku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba - podnikatel, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.
Právnická osoba - osoba(y) oprávněné jednat za právnickou osobu, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplněnou žádostí o výpis ze ŽR na živnostenském úřadě nebo zasláním tohoto formuláře poštou či elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
U jakéhokoliv živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ve statutárním městě Karviná se obraťte na:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)
Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát
1. patro, kancelář číslo 222, 238 a 239
telefon: 596 387 kl. 463, 464, 470
 
úřední hodiny:
pondělí a středa 07:30 - 17:30 hodin
úterý a čtvrtek 07:30 - 16:00 (jen pro objednané)
pátek - zavřeno

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

  • 20 Kč za každou započatou stránku
  • způsoby úhrady poplatků
    • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213
    • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
    • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
    • na poště poštovní poukázkou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je vyřízena na počkání, nejpozději však do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Není.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Žádné.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou.

22. Další informace:
Další informace lze získat na kterémkoli živnostenském úřadě.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Nejsou.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Žádné.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad).

26. Kontaktní osoba:
Tomáš Matěj

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9. 10. 2019

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.