Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství na účelových komunikacích a zeleni (např. umístění prodejního stánku, stojanu, pultu, restaurační zahrádky, cirkusu, lunaparku, apod.).


01. Název úkonu

Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení

02. V jakém případě ve věci jednat 

V případě, že bude dotčena účelová komunikace nebo zeleň v majetku statutárního města Karviné.

03. Charakteristika úkonu
Žádat o souhlas by měl žadatel, který bude užívat účelovou komunikaci nebo zeleň za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb.

04. Výsledek úkonu 
Vydání souhlasu.

05. Kdy věc řešit
V dostatečném časovém předstihu před užíváním veřejného prostranství.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
K žádosti musí být přiloženy doklady uvedené ve formuláři.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
K žádosti musí být přiloženy doklady uvedené ve formuláři.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy podatelny:

epodatelna@karvina_cz nebo datové schránky (ID datové schránky: es5bv8q).

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Zasláním žádosti (vyplněného formuláře) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát nebo podáním osobně na podatelně na adrese Magistrátu města Karviné, budova „C“ , Fryštátská 50/8a, Karviná-Fryštát.

Adresa pro osobní projednání a podání: Magistrát města Karviné, budova B, Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, Odbor komunálních služeb, 1. patro, kancelář č. 52

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Způsoby úhrad poplatků

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Způsoby úhrad poplatků

Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení (666,84 KB)

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Neuvedeno.

13. Opravné prostředky

Neuvedeno.

14. Časté dotazy 
Nejsou známy.

15. Sankce 
Neuvedeno.

16. Působnost 
Samospráva.

17. Oblast
Neuvedeno.

18. Klíčová slova
Užívání veřejného prostranství, prodej

19. Počátek platnosti popisu úkonu
31.05.2022.

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.