Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství na účelových komunikacích a zeleni (např. umístění prodejního stánku, stojanu, pultu, restaurační zahrádky, cirkusu, lunaparku, apod.).


01. Název úkonu

Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení

02. V jakém případě ve věci jednat 

...

03. Charakteristika úkonu
...

04. Výsledek úkonu 
...

05. Kdy věc řešit
...

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
...

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
...

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
...

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
...

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
...

Způsoby úhrad poplatků

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení (666,84 KB)

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
...

13. Opravné prostředky

...

14. Časté dotazy 
...

15. Sankce 
...

16. Působnost 
...

17. Oblast
...

18. Klíčová slova
...

19. Počátek platnosti popisu úkonu
...

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
...