Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce na veřejném prostranství

folder-document.png Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství v rámci konání akcí a tvorby filmových děl. Rezervace veřejného prostranství NENAHRAZUJE povolení k užívání veřejného prostranství!


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce na veřejném prostranství

04. Základní informace k životní situaci:
Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství v rámci konání akcí a tvorby filmových děl

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
občan starší 18 let * fyzické a právnické osoby

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
vyplněný tiskopis žádosti, popř. oznámení o konání akce jiným způsobem (telefonicky, e-mailem)

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
rezervací termínu konání akce na veřejném prostranství na oddělení marketingu Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát adresa pracoviště: budova C, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 3. patro, kancelář číslo 427 * Úřední dny: Pondělí a středa od 7:30 - 17:30 Ostatní dny po dohodě (úterý a čtvrtek 7:30 - 16:00, pátek 7:00-13:00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněný formulář

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
místní poplatek řeší Odbor ekonomický Magistrátu města Karviné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
lhůta pro vyřízení do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů * Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné, ve znění pozdějších předpisů * Nařízení města č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád na území města Karviné, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
neuplatňují se opravné prostředky, postup nepodléhá správnímu řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
dle platných právních předpisů

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
telefonicky: 596387482

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje,oddělení marketingu a školství

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
15. 6. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
15. 6. 2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: