11. Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

folder-document.png Určeno pro fyzické či právnické osoby, které hodlají ukončit provozování zemědělské činnosti.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

04. Základní informace k životní situaci:
Určeno pro fyzické či právnické osoby, které hodlají ukončit provozování zemědělské činnosti.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická i právnická osoba, která je držitelem oprávnění.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele může požádat zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která již nehodlá provozovat zemědělskou výrobu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplněním příslušného formuláře na živnostenském úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
U kteréhokoli obecního úřadu s rozšířenou působnosti.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ve statutárním městě Karviná se obraťte na:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)
Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát
1. patro, kancelář číslo 238 a 239
telefon: 596 387 kl. 463, 464 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Usnesení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele je vydáno bez zbytečného odkladu. Pokud nelze usnesení vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Není.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti usnesení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele se lze se odvolat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nejsou.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou.

22. Další informace:
Další informace lze získat kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno. 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad).

26. Kontaktní osoba:
Tomáš Matěj

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9. 10. 2019

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.