10. Zápis do evidence zemědělského podnikatele

folder-document.png Určeno pro fyzické či právnické osoby, které hodlají provozovat zemědělskou činnost.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Zápis do evidence zemědělského podnikatele

04. Základní informace k životní situaci:
Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba - podnikatel, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.
Právnická osoba - osoba(y) oprávněné jednat za právnickou osobu, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
U fyzických osob:

 • plná svéprávnost,
 • trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplněním příslušného formuláře na živnostenském úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
U jakéhokoli obecního úřadu s rozšířenou působnosti.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ve statutárním městě Karviná se obraťte na:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)
Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát
1. patro, kancelář číslo 238 a 239
telefon: 596 387 kl. 463, 464

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související formuláře"

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • 1000 Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence,
 • 500 Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci,
 • 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele
 • způsoby úhrady poplatků
  • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213
  • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
  • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
  • na poště poštovní poukázkou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše živnostenský úřad subjekt do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Není.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nejsou.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou.

22. Další informace:
Další informace lze získat kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad).

26. Kontaktní osoba:
Tomáš Matěj

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9. 10. 2019

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.