Mapový portál

Mapový portál zpřístupňuje publikované mapové projekty pro území obcí Karviná, Dětmarovice, Petrovice a Stonava (územní rozsah obce s rozšířenou působností).


Uživatelé portálu mohou prostřednictvím mapové aplikace Marushka využívat vybraná geografická data a mapové podklady z Geografického informačního systému Magistrátu města Karviné.

 

Přehled mapových projektů:

ImageCenová mapa stavebních pozemků č. 1 - 10 (2002-2011)

ImageMapové podklady Google Maps/Google StreetView

ImageKatastrální mapa ORP Karviná

ImageOrtofotomapy Karviné (1947-2015)

ImageÚzemně analytické podklady ORP Karviná

ImageÚzemní plán obce Karviná

 

 

Informace pro uživatele:

Pro rychlé hledání objektů v mapě použijte v aplikaci Marushka panel Hledat a vyberte požadovaný vyhledávací dotaz (Najdi parcelu, budovu, ulici,...).

Pro zjištění popisných informací z mapy klikněte na tlačítko Image v levém dolním rohu mapového okna a poté klikněte v mapě na vybraný mapový prvek (plochy, linie, symbol, grafické prvky,...), který obsahuje připojené popisné informace. Vybraný prvek se vysvítí do bílé výběrové barvy a zobrazí se u něho ikonka informačního dotazu Image, pod kterou jsou k dispozici infromace o prvku.

Dalším způsobem dotazování na informace v mapě je zatržení ikony Image pro danou mapovou vrstvu v panelu Vrstvy, poté proveďte překreslení mapového okna tlačítkem Image a v mapě klikněte na ikonku informačních dotazů Image (info ikona se zobrazuje vždy až od určitého měřítka).

Výsledek dotazu se zobrazí přímo v mapě nebo v panelu Informace.

Legenda k územnímu plánu a text příslušné obecně závazné vyhlášky zobrazíte kliknutím na tlačítko Image "info vrstvy" před názvem mapové vrstvy územního plánu v panelu Vrstvy.

Pro zjištění informací z katastru nemovitostí (aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí) můžete použít tlačítko Image  v dolní částí mapového okna.

 

Nápověda k aplikaci Marushka

 

Kontakt na provozovatele

RNDr. Martin Vozár
oddělení informačních služeb
Telefon: 596 387 286
Email: