Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2017-04-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-04-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-04-28 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy - PDZ na ul. Markova v Karviné-Fryštátě

Datum vyvěšení: 2017-04-28 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, ul. Prameny

Datum vyvěšení: 2017-04-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 2017-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2017-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška NV - elektronická dražba

Datum vyvěšení: 2017-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška NV - elektronická dražba

Datum vyvěšení: 2017-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

DV el. dr. 25.05.2017 -rozest. RD s pozemky v Karviné

Datum vyvěšení: 2017-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

DV el. dr. 25.05.2017 - čerp. stanice s pozemky v Karviné

Datum vyvěšení: 2017-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

DV el. dr. 25.05.2017 - admin.budova s pozemky v Karviné

Datum vyvěšení: 2017-04-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení - Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2016

Datum vyvěšení: 2017-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města pronajmout částí pozemků - stánky tisku

Datum vyvěšení: 2017-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Oznámení o zahájení řízení, vyhr. park. místa ZTP na ul. U Lesa 764

Datum vyvěšení: 2017-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

záměr převodu domu č.p. 400 v Karviné-Ráji

Datum vyvěšení: 2017-04-26 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy na umístění dopravního značení v souvislosti s úplnou uzavírkou MK 19c v Dětmarovicích

Datum vyvěšení: 2017-04-26 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Návrh na Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na ÚK v Prstné - Petrovicích u Karviné

Datum vyvěšení: 2017-04-26 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost - předvolání

Datum vyvěšení: 2017-04-26 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost Rozhodnutí

Datum vyvěšení: 2017-04-26 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 2, Stonava

Datum vyvěšení: 2017-04-25 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/67 v Karviné-Loukách

Datum vyvěšení: 2017-04-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení ukončení dokazování

Datum vyvěšení: 2017-04-24 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení záměru pronajmout - propachtovat pozemek p. č. 1977, k. ú. Darkov

Datum vyvěšení: 2017-04-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 2, Stonava

Datum vyvěšení: 2017-04-21 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2017-04-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky, 207EX 4286/10-165

Datum vyvěšení: 2017-04-20 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy - dopravní značení na silnici II/4749 ve Stonavě

Datum vyvěšení: 2017-04-19 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/064908/2017 - Jan Klempár, r. 1958

Datum vyvěšení: 2017-04-19 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/064889/2017 - Milena Škorupová, r. 1957

Datum vyvěšení: 2017-04-19 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/064518/2017 - Iva Režňáková, r. 1987

Datum vyvěšení: 2017-04-18 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení záměru prodat část pozemku p. č. 460/1 v k. ú. Staré Město u Karviné

Datum vyvěšení: 2017-04-18 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení stavebního řízení - změna stavby bytového domu č.p. 2181, Karviná-Mizerov

Datum vyvěšení: 2017-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

39NC1301/2017, vyhláška, k 22/5

Datum vyvěšení: 2017-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Žádost o zveřejnění dražební vyhlášky Karviná

Datum vyvěšení: 2017-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Datum vyvěšení: 2017-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

056X 2132/11-137 Dražební vyhláška-další dražba-EL.DR.

Datum vyvěšení: 2017-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

130EX 500/-97 USN dražba

Datum vyvěšení: 2017-04-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 2, Stonava

Datum vyvěšení: 2017-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení stavebního řízení - změna stavby bytového domu č.p. 2180, Karviná-Mizerov

Datum vyvěšení: 2017-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení stavebního řízení - změna stavby bytového domu č.p. 2179, Karviná-Mizerov

Datum vyvěšení: 2017-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostor sloužící podnikání - ulice Fryštátská č.p. 2062, Karviná-Fryštát

Datum vyvěšení: 2017-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout garáž č. 5, č.p. 48, ul. Markova, Karviná-Fryštát

Datum vyvěšení: 2017-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 47 Cd 2/2017

Datum vyvěšení: 2017-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška MMPr/041455/2017/OE

Datum vyvěšení: 2017-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města prodat bývalo ZŠ Nejedlého

Datum vyvěšení: 2017-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 197 EX 82659/10-168

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Sznapka

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Eva Horáková

Datum vyvěšení: 2017-04-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nabídka na prodej nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2017-04-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nařízení Státní veterinární správy SVS/2017/040913-T - zrušení nařízení SVS/2017/024769-T a SVS/2017/035990-T

Datum vyvěšení: 2017-04-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-03-31 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 144 EX 20051/11-146

Datum vyvěšení: 2017-03-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-03-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam žadatelů o poskytnutí dotace z Fondu primátora města Karviné

Datum vyvěšení: 2017-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam žadatelů o poskytnutí dotace z Fondu primátora města Karviné

Datum vyvěšení: 2017-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam žadatelů o poskytnutí dotace na podporu sportu v Karviné pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2017-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam žadatelů o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora kulturních aktivit pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2017-03-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška č. j. 132 EX 803/16-40

Datum vyvěšení: 2017-03-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení - Rozpočet SMOOK 2017 a Rozpočtový výhled SMOOK 2016 - 2018

Datum vyvěšení: 2017-03-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 00707/16-43

Datum vyvěšení: 2017-03-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2017-03-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 55135/15-123, exekuční příkaz

Datum vyvěšení: 2017-03-06 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Vyhlášení programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2017-02-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zuzana Pilipčincová

Datum vyvěšení: 2017-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2017-02-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Životní podmínky 2017-šetření v domácnostech

Datum vyvěšení: 2017-02-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nabídka pozemků k pronájmu

Datum vyvěšení: 2016-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2016-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora kulturních aktivit pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2016-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Popov

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jindřich Broda

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Schulhauser

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, TP-drogový street

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Charita Český Těšín, NZDM Kometa

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý kříž v České republice, následná péče

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý Kříž v České republice, poradna

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SAS Karviná, Orlová

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, 3v1

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SÁRA Petrovice

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, T.P.

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KLUB ON LINE Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, POHODA Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Oblastní spolek ČČK Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Akademický ústav Karviná, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., Klub Bublina

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Domov Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Mobilní hospic

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro ADRA o.p.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DS

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DZR

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro UnikaCentrum, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marian Peter

Datum vyvěšení: 2016-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Občanské sdružení Heřmánek

Datum vyvěšení: 2016-04-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program "Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže"

Datum vyvěšení: 2016-02-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Josef Chobot

Datum vyvěšení: 2016-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost - Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21099

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21098

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21097

Datum vyvěšení: 2015-10-06 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace MMK/SML/1111/2015 UnikaCentrum, o.p.s. - 21095

Datum vyvěšení: 2015-11-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21208

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21186

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21184

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21183

-- konec výpisu --