Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2017-01-20 | Dokument PDF | Kategorie: Program zastupitelstva

Program 17. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 31.01.2017 od 8:00 hod. na OPF Karviná

Datum vyvěšení: 2017-01-20 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Stavební povolení - změna stavby bytového domu č.p. 2210, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov

Datum vyvěšení: 2017-01-20 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Stavební úpravy bytového domu č.p. 2020, Čajkovského č.o. 11, Karviná-Mizerov

Datum vyvěšení: 2017-01-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na ul. Školská

Datum vyvěšení: 2017-01-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na ul. Čajkovského

Datum vyvěšení: 2017-01-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 8432/2017-570000-42

Datum vyvěšení: 2017-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Označení budovy (garáže) číslem - Radek Čtvrtníček

Datum vyvěšení: 2017-01-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Vyvěšení na úřední desku

Datum vyvěšení: 2017-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Prodej pozemku p. č. 411/242 v k. ú. Ráj

Datum vyvěšení: 2017-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-01-17 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 1, Karviná

Datum vyvěšení: 2017-01-16 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

"Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou - dopravní a technická infrastruktura"

Datum vyvěšení: 2017-01-17 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

vyhlášení nálezu 6-10/2017

Datum vyvěšení: 2017-01-13 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Prodej pozemku p. č. 3203/85 v k. ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2017-01-12 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost, MMK/128026/2016, Štefan Danihel

Datum vyvěšení: 2017-01-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 2, Stonava

Datum vyvěšení: 2017-01-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj - informace k ptačí chřipce

Datum vyvěšení: 2017-01-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Exekuční příkaz 203 Ex 00707/16-12

Datum vyvěšení: 2017-01-10 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

vyhlášení nálezu 1-5/2017

Datum vyvěšení: 2017-01-10 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Rozhodnutí - zastavení řízení o odstranění stavby zahrádkářské chaty

Datum vyvěšení: 2017-01-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/005206/2017 - Dominik Suchý, r. 1997

Datum vyvěšení: 2017-01-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/005181/2017 - Renáta Lotterová, r. 1977

Datum vyvěšení: 2017-01-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí - společné územní a stavební povolení

Datum vyvěšení: 2017-01-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Recyklace a drobný prodej inertního materiálu v areálu dolu Barbora - zastavení posuzovacího procesu

Datum vyvěšení: 2017-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na ul. Studentská

Datum vyvěšení: 2016-12-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 094 Ex/06415/15-88

Datum vyvěšení: 2016-12-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 156 EJ 32/16-2

Datum vyvěšení: 2016-12-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 081 Ex 15059/13-179

Datum vyvěšení: 2016-12-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o výběrovém řízení OOV/018/2016

Datum vyvěšení: 2016-12-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 065 Ex 01273/12-378

Datum vyvěšení: 2016-12-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o odročení dražby 124 EX 3245-16-90

Datum vyvěšení: 2016-12-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 024 Ex 1319/11-169,170

Datum vyvěšení: 2016-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Datum vyvěšení: 2016-12-01 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 120 Ex 19482/14-113

Datum vyvěšení: 2016-11-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 164 Ex 3148/15-129

Datum vyvěšení: 2016-11-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 124 Ex 3245/16-71

Datum vyvěšení: 2016-11-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 171 EX 05402/14-165

Datum vyvěšení: 2016-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2016-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora kulturních aktivit pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2016-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Popov

Datum vyvěšení: 2016-11-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nabídka pozemků k pronájmu

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-10-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení - pozůstalost po Anně Svobodové 36 D 1368/2015-41

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jindřich Broda

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Schulhauser

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, TP-drogový street

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Charita Český Těšín, NZDM Kometa

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý kříž v České republice, následná péče

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý Kříž v České republice, poradna

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SAS Karviná, Orlová

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, 3v1

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SÁRA Petrovice

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, T.P.

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KLUB ON LINE Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, POHODA Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Oblastní spolek ČČK Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Akademický ústav Karviná, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., Klub Bublina

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Domov Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Mobilní hospic

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro ADRA o.p.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DS

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DZR

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro UnikaCentrum, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marian Peter

Datum vyvěšení: 2016-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Občanské sdružení Heřmánek

Datum vyvěšení: 2016-04-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program "Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže"

Datum vyvěšení: 2016-04-18 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Pomník obětem 1. světové války Karviná-Louky

Datum vyvěšení: 2016-02-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Josef Chobot

Datum vyvěšení: 2016-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost - Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2015-02-26 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost - Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014 - 20579

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21099

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21098

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21097

Datum vyvěšení: 2015-10-06 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace MMK/SML/1111/2015 UnikaCentrum, o.p.s. - 21095

Datum vyvěšení: 2015-11-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21208

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21186

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21184

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21183

-- konec výpisu --