Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřizování a provozu stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení (restaurační zahrádky)

folder-document.png Povolení se vyřizuje pro umístění restaurační zahrádky na místní komunikaci


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací za účelem umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a pro umístění reklamních zařízení (restaurační zahrádky)

04. Základní informace k životní situaci:
Povolení se vyřizuje pro umístění restaurační zahrádky na místní komunikaci

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzické a právnické osoby

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenský list s předmětem podnikání hostinská činnost) - situační plánek - souhlas vlastníka pozemku nebo přilehlé nemovitosti - hlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát adresa pracoviště: budova F/2, ul. Karola Śliwky 149/17, Karviná-Fyštát přízemí, kancelář číslo 111 pan(í) Foltynová Petra, Úřední dny: Pondělí a středa od 7:30 - 17:00 Ostatní dny po dohodě (úterý a čtvrtek 7:00 - 15:00, pátek 7:00-14:30)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněný formulář, oprávnění k podnikatelské činnosti s předmětem podnikání hostinská činnost, situační plánek, souhlas vlastníka pozemku nebo přilehlé nemovitosti, vyplněné hlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngŽádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem stánků a jiných prodejních zařízení, soubor typu rtf, (56,2 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Podléhá správnímu poplatku za vydání povolení a místnímu poplatku za užívání místních komunikací. Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné nebo bezhotovostně bankovním převodem na č. účtu 19-1721542349/0800, poštovní poukázkou, a to pouze po přidělení variabilního symbolu příslušným zaměstnancem. Bez variabilního symbolu nebude poplatek zaevidován.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech i déle

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastníci použitých pozemních komunikací, případně vlastníci přilehlých pozemků a nemovitostí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.12/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Dle platných právních předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky na čísle: 596 387 495

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Popis byl naposledy aktualizován:

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: