Kácení dřevin rostoucí mimo les

folder-document.png Vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.


01. Identifikační kód:

13

02. Kód:

13

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

04. Základní informace k životní situaci:
Vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatelem může být vlastník pozemku, na kterém dřeviny požadované ke kácení rostou, nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Žadatel
může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podání žádosti se všemi náležitostmi dle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
 Podáním žádosti, včetně potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 Žádost, včetně potřebných příloh

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 Žádost lze podat na formuláři, který žadatel získá v přiloženém odkazu. Žádost lze obdržet i v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
 -

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou dle náročnosti případu: do 30 dnů, do 60 dnů, do 90 dnů od podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 Spolky přihlášené v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
V případě potřeby je možno požadovat např. znalecké posudky a hodnocení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz, IDDS:es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu, které se podává u správního orgánu, který jej vydal. Rozhodnutí, které je v právní moci, lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší zákon o ochraně přírody a krajiny.

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno