Návrh změny č. 6 Územního plánu Karviné

Zveřejnění návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu, určený pro veřejné projednání.


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování pořizuje pro statutární město Karviná změnu č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu zkráceným postupem a zveřejňuje zpracovaný návrh změny č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu  určený pro veřejné projednání s dotčenými orgány, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, se statutárním městem Karviná a se sousedními obcemi, s oprávněnými investory a s veřejností.

Návrh změny č. 6 Územního plánu Karviné:

Textová část

Textová část změny územního plánu.doc, soubor typu doc, (419,5 kB)

Grafická část

I.1 Výkres základního členění území.pdf, soubor typu pdf, (748,37 kB)

I.5 Část ÚP s prvky regulačního plánu.pdf, soubor typu pdf, (651,72 kB)

Odůvodnění změny č. 6 Územního plánu Karviné:

Textová část:

Textová část odůvodnění.doc, soubor typu doc, (2,4 MB)

Grafická část:

- Nezpracovává se