Územní plán Karviné

Zastupitelstvo  města Karviné vydalo Územní plán Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 792 ze dne 23.04.2018. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 11.05.2018.


Územní plán Karviné:

Odůvodnění územního plánu Karviné:

 Grafická část Územního plánu Karviné je rovněž přístupná na Mapovém portálu statutárního města Karviné